Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (κτίριο πρώην Νομαρχίας)
Διάθεση 6 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Κεφαλονιά
Οικονομία
19/02/2016 | 17:18

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Κεφαλληνίας ανακοινώνεται  ότι  θα δοθούν για το έτος 2016 , οι 6 αδιάθετες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από τις 6 νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, που αποφασίσθηκε (σύμφωνα με την με Α.Π.  6998/2886/08-05-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων) να δοθούν για το έτος 2015 για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας , σύμφωνα με τον Ν. 4264/14.

Οι άδειες υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου θα δοθούν σε ανέργους που δεν κατέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Όσοι λάβουν μία από τις 6 αδιάθετες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα που εμπορεύονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και συγκεκριμένα σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων.

Δηλαδή οι δικαιούχοι δε θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας στη Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου και Ληξουρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (κτίριο πρώην Νομαρχίας), που βρίσκεται στο Αργοστόλι,   έως και την  Τρίτη  15-03-2016.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση για τις άδειες υπαίθριου

1) Πιστοποιητικό ανεργίας,

2) Πιστοποιητικό :

-Αναπηρίας 50% ή τυφλών
-Πολυτέκνων ή Τρίτεκνων
-Ανάπηρων του Ν.1370/44
-Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία

-Εγγραφής  Ελλήνων Ρομά  στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
-Απεξαρτημένων ατόμων

3) Υπεύθυνη δήλωση:

– Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος

4) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

5) Δύο (2) φωτογραφίες

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και με την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο,  θα χορηγηθεί βεβαίωση έγκρισης της άδειας, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση :

  1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος.
  2. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για εγγραφή σε αυτόν.
  3. Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών.
  4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού – αγροτικού οχήματος.
  5. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer