Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.
ΔΕΗ: Προσλήψεις στη Κεφαλονιά (προκήρυξη)
Κοινωνία
17/02/2016 | 08:37

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικόςθέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων

500 ΚΠΠΗ/Κατάστημα
Πωλήσεων Πάτρας

Πάτρα
Ν. Αχαΐας

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

5
501 ΚΠΠΗ/Κατάστημα
Πωλήσεων Αιγίου

Αίγιο
Ν. Αχαΐας

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2
502 ΚΠΠΗ/Κατάστημα
Πωλήσεων Ζακύνθου

Ζάκυνθος Ν. Ζακύνθου ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

1
503 ΚΠΠΗ/Κατάστημα
Πωλήσεων Κεφαλληνίας

Αργοστόλι Ν. Κεφαλονιάς ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2
504 ΚΠΠΗ/Κατάστημα
Πωλήσεων Άργους

Ναύπλιο
Ν. Αργολίδας

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

1
505 ΚΠΠΗ/Κατάστημα
Πωλήσεων Ιωαννίνων

Ιωάννινα
Ν. Ιωαννίνων

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

3
506 ΚΠΠΗ/Κατάστημα
Πωλήσεων Κέρκυρας

Κέρκυρα
Ν. Κέρκυρας

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2
507 ΚΠΚΕ/Κατάστημα
Πωλήσεων Λάρισας

Λάρισα
Ν. Λάρισας

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

3
508 ΚΠΚΕ / Κατάστημα
Πωλήσεων Βόλου

Βόλος
Ν. Μαγνησίας

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2
509 ΚΠΚΕ/Κατάστημα
Πωλήσεων Λαμίας

Λαμία
Ν. Φθιώτιδας

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου
2

510 ΚΠΝ/Κατάστημα
Πωλήσεων Αγ. Νικολάου

Αγ. Νικόλαος
Ν. Λασιθίου

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

1
511 ΚΠN / Κατάστημα
Πωλήσεων Μοιρών

Μοίρες
Ν. Ηρακλείου

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

1
512 ΚΠN / Κατάστημα
Πωλήσεων Ρεθύμνου

Ρέθυμνο
Ν. Ρεθύμνου

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2
513 ΚΠN / Κατάστημα
Πωλήσεων Χίου

Χίος
Ν. Χίου

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2
514 ΚΠN / Κατάστημα
Πωλήσεων Σάμου

Σάμος
Ν. Σάμου

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2
515 ΚΠN / Κατάστημα
Πωλήσεων Λέσβου

Μυτιλήνη
Ν. Λέσβου

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2

516

ΚΠΝ/Κατάστημα
Πωλήσεων Ρόδου

Ρόδος
Ν. Δωδεκανήσου

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

1
517 ΚΠΝ/Κατάστημα
Πωλήσεων Κω

Κω
Ν. Δωδεκανήσου

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

2
518 ΚΠN / Κατάστημα
Πωλήσεων Σύρου

Σύρος
Ν. Κυκλάδων

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

1
519 ΚΠN / Κατάστημα
Πωλήσεων Πάρου

Πάρος
Ν. Κυκλάδων

ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθ.3/2016 και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου/των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ αριθ.3/2016, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση Θέσεις Εργασίας Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για τις θέσεις με κωδικό 500 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ
Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K: 262 22 – Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας ( αρμόδιος : κ. Λούντζη Αρετή

τηλ. 2610 – 366465).

Για τη θέση με κωδικό 501: ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ
Οδός : Κορίνθου 113, Τ.Κ: 25 100 – Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου ( αρμόδιος : κ. Δρουγούτης Ανδρέας

τηλ. 26910 – 23755).

Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Οδός : Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K: 291 00 – Ζάκυνθος και ειδικότερα

στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδιος: κ. Καμβάση

Άννα τηλ. 26950 – 45222).

Για τις θέσεις με κωδικό 503 : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Οδός : Αντώνη Τρίτση 70, T.K: 281 00 – Αργοστόλι και ειδικότερα στην

υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας (αρμόδιος: κ. Μαρούλη

Ιωάννα τηλ. 26710 – 22620).

Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Οδός : Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ: 221 00 – Τρίπολη και ειδικότερα στην

Υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδιος : κ. Λιάπη

Γεωργία τηλ. 2710 -243044 και 2710- 235703 ).

Για τις θέσεις με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Οδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K: 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην

υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κ. Πανταζής

Δημήτριος τηλ. 26510 – 38531).

Για τις θέσεις με κωδικό 506 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οδός : 9η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη και 2ης Παρόδου Ελ. Βενιζέλου Μανδούκι

Κέρκυρας, T.K: 49 100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κέρκυρας, (αρμόδιος: κ. Κοντού Ουρανία τηλ. 26610 – 39791).

Για τις θέσεις με κωδικό 507, 508 και 509 : ΔΕΗ – ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οδός : Πατρόκλου 27 (2ος όροφος) Λαμία Τ.K: 35 132 και ειδικότερα στην

υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας (αρμόδιος: κ. Μπαλαθούνη

Χριστίνα τηλ. 22310-25014 & 22310-25969).

Για τη θέση με κωδικό 510 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Οδός : Λατούς 5, Τ.Κ: 72 100 – Αγ. Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδιος: κ. Νικηφοράκη Αικατερίνη

τηλ. 28410 – 22377).

Για τη θέση με κωδικό 511 : ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οδός : Τσαλικάκι, Τ. Κ: 71 414 – Ηράκλειο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/

Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου ( αρμόδιος: κ. Κουρλετάκη Ευαγγελία

τηλ. 2810 – 314700).

Για τις θέσεις με κωδικό 512 : ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Οδός : Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ: 74 100 – Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κ. Αστρινάκης Γεώργιος

τηλ. 28310 – 27967).

Για τις θέσεις με κωδικό 513 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ
Οδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ: 82 100 – Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου ( αρμόδιος : κ. Κωστάζου Δέσποινα

τηλ. 22710 – 44362).

Για τις θέσεις με κωδικό 514 : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ
Οδός : Κανάρη 30, Τ.Κ: 83 100 – Σάμος και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου (αρμόδιος: κ. Τσάμπος Ευάγγελος

τηλ 22730 – 25220).

Για τις θέσεις με κωδικό 515 : ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ: 81 100 – Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδιος : κ. Βερυβάκη Ελευθερία

τηλ. 22510 – 21298).

Για τη θέση με κωδικό 516 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ
Οδός : Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ: 85 100 – Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος: κ. Πεζουβάνης Χρυσόστομος

τηλ. 22410 – 24066).

Για τις θέσεις με κωδικό 517 : ΔΕΗ ΚΩ
Οδός : Γεωργίου Αβέρωφ 1, Τ.Κ: 85 300 – Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία

ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω ( αρμόδιος : κ. Τηλιακού Βακίνα

τηλ. 22420 – 22710).

Για τις θέσεις με κωδικό 518 και 519 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ
Οδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ρο’ί’δη, Τ.Κ 84 100 – Ερμούπολη και ειδικότερα στην

υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδιος : κ. Γκύρη Αθανασία

τηλ. 22810 – 85264 & 22810 – 79405).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 29.02.2016 έως και 09.03.2016

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΠΩΛ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer