της Άννας Ευθυμίου*
Απονομή σύνταξης στον Δημόσιο τομέα
Κοινωνία
03/05/2011 | 10:00

Με τις διατάξεις του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 3865/2010), στο πλαίσιο των σημαντικών αλλαγών που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τους δημόσιους υπαλλήλους – λειτουργούς και τους εξομοιούμενους μ’ αυτούς, θεσπίστηκαν και νέες ρυθμίσεις (αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών και σπουδών), οι οποίες όπως κάθε τι νέο έχουν εύλογα προκαλέσει πολλές απορίες και ερωτηματικά αναφορικά με την εφαρμογή τους.

Αρχικά, είναι σωστό να διευκρινίσουμε κάποιους εννοιολογικούς προσδιορισμούς, όπως τις έννοιες του παλαιού και νέου ασφαλισμένου.

Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος, ο οποίος ανεξάρτητα με το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992.

Νέος ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος, ο οποίος ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από 01-01-1993.

Στην έννοια των κατά τα ανωτέρω ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης περιλαμβάνονται και αυτοί των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των κρατών στα οποία έχουν επεκταθεί οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για την ασφάλιση των εργασιακά μετακινούμενων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελβετία, Νορβηγία κ.λ.π.).

Κρίσιμος όρος, επίσης, είναι και η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Νοείται, λοιπόν, η συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση) προκειμένου ο/η υπάλληλος να έχει δικαίωμα για σύνταξη.

Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος συναθροίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας με ή χωρίς εξαγορά, κατά περίπτωση, καθώς και για όσους έχουν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσια, ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ μετά την 01-01-1983, κάθε χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης υπό την προϋπόθεση.

Επίσης, πέραν των υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις ήδη ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, συναθροίζεται πλέον και ο πλασματικός χρόνος σπουδών καθώς και αυτών των σπουδών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί οι χρόνοι αναγνωρίζονται ως συντάξιμοι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.3865/2010.

Να τονίσουμε ότι η «θεμελίωση του δικαιώματος» δε συναρτάται με την ταυτόχρονη συμπλήρωση ορίου ηλικίας, αλλά συνδέεται μόνο με τη συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου ή χρόνου ασφάλισης.

Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων περί θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών ασφαλισμένων» και έχουν προσληφθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα άλλα ΝΠΔΔ μετά την 01-01-1983, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση). Στην περίπτωση όμως αυτή, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή προκειμένου για γυναίκες που έχουν συμπληρώσει την εν λόγω 15ετία μέχρι την 31-12-2010, το 60ο έτος της ηλικίας τους. Η κατά παρέκκλιση όμως θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζεται σε όσα ρητά ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, αφορούν δηλαδή όσους αποχωρούν από την υπηρεσία με λιγότερο χρόνο από εκείνον που απαιτούν οι γενικές διατάξεις (άρθρα 1 & 26 του π.δ. 169/2007), για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

*Η Άννα Ευθυμίου είναι Δικηγόρος, Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης και Αναπληρώτρια Γραμματέας στη Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων της Ν.Δ.
www.annaefthymiou.gr
www.annaefthymiou.blogspot.com

Πηγή:Voria
Διάδωσε αυτό το άρθρο

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer