Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1995 (κλάση 2016) και είναι γραμμένοι στα μητρώα του Δήμου Κεφαλλονιάς πρέπει να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ από 2 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου.
Απογράφονται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 1995
Κοινωνία
23/01/2013 | 12:48

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1995  (κλάση 2016) και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς πρέπει να παρουσιασθούν στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας ή και σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  από

 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

 

για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής.

 

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους:

α. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου

β. Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, για όσους πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας,  στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω  πληρεξουσίου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

 

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες (μηνιαία,  δίμηνη ή τρίμηνη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής αντίστοιχα).

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρουσιάσεως Στρατευσίμων   κλάσης 2016 (γεννηθέντες το 1995), που  επιθυμούν να καταθέσουν το δελτίο απογραφής  στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας, (Στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχη Μουζάκη» (ΚΕΤΧ) στην περιοχή Σύνορα Πατρών – Ώρα παρουσιάσεως 08:00), έχοντας μαζί τους τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά. Επειδή το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης παρέλαβε το σχετικό έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας  και Ιονίου, Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κέρκυρας, την 18η       Ιανουαρίου 2013, επισημαίνουμε ότι οι στρατεύσιμοι που το επίθετό τους αρχίζει από Α έως και Ο μπορούν να καταθέσουν το δελτίο απογραφής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή απευθείας στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας έως και την  28η Φεβρουαρίου 2013:

(αντί για την ορισμένη ημερομηνία από την αρμόδια υπηρεσία από 2 έως και 25 Ιανουαρίου 2013):     

Ημερομηνία                                    Στρατεύσιμοι που το επώνυμό τους αρχίζει από

Έως και την  28η Φεβρουαρίου 2013               Από Α έως και Ο

 

Από 28 Ιαν 2013                                                 Π,Ρ

Έως 4 Φεβ 2013

 

Από 5 Φεβ 2013                                                  Σ,Τ

Έως 8 Φεβ 2013

 

Από 11 Φεβ 2013                                             Υ,Φ,Χ

Έως 15 Φεβ 2013

 

Από 18 Φεβ 2013                                               Ψ,Ω  και όσοι στρατεύσιμοι επιθυμούν

Έως 28 Φεβ 2013

 

                                                                           Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                        ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ

 

 

 

                                                                         


eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer