Αυτές οι εισφορές θα εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής.
Αναστολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες
Κοινωνία
13/02/2014 | 15:30

Ενημερώνουμε τους Κεφαλονίτες ότι έχει εκδοθεί το με α.π.Φ. 80000/οικ.2464/167/3-2-2014, έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την εφαρμογή παγίων ρυθμίσεων (άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει και Υ.Α. Φ14/οικ. 333/6-3-1998, ΦΕΚ 272Β/18-3-1998), σύμφωνα με τις οποίες για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις:
α) κεφαλαιοποίηση των τρεχουσών και καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων),
β) αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),
γ) οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής.

seismos-liksouri-b-10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer