Από τα 19 υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, τα 10 έχουν ως τόπο εγκατάστασης την Κέρκυρα, τα 7 την Ζάκυνθο και τα 2 την Κεφαλονιά
Ακόμη 19 προτάσεις στην ΠΙΝ για ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου
Οικονομία
06/02/2017 | 18:58

Στις 30 Ιανουαρίου 2017, μετά από δύο παρατάσεις, έληξε η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και, συγκεκριμένα, για τις Προκηρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσης «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Νέων ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Για τα δύο άλλα καθεστώτα ενισχύσεων που προκηρύχθηκαν, «Μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Μείζονος μεγέθους», η προθεσμία λήγει στις 28 Απριλίου 2017 και για τα οποία στο μεν καθεστώς «Μηχανολογικού εξοπλισμού» δεν έχει υποβληθεί ακόμη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αίτηση υπαγωγής, στο δε καθεστώς «Μείζονος μεγέθους» οι υποβολές γίνονται, ανάλογα τον τόπο εγκατάστασης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (υπαγόμενο σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών).

Στα πρώτα δύο καθεστώτα ενισχύσεων, οι συνολικές αιτήσεις υπαγωγής που υποβλήθηκαν είναι δεκαεννέα (19) , εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) υποβλήθηκαν στο καθεστώς «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και οι έξι (6) στο καθεστώς «Νέων ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από υποβολή στοιχείων επενδυτικού κόστους (προσφορές) και αιτούμενο χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης (ίδια συμμετοχή, δανεισμός, επιχορήγηση – φορολογική απαλλαγή). Οι ανωτέρω φορείς επενδυτικών σχεδίων πρέπει έως 20 Φεβρουαρίου 2017 να υποβάλλουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο τεκμηρίωσης (δικαιολογητικά, στοιχεία, μελέτη, σχέδια, κ.λπ.).

Το συνολικό κόστος των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 25.380.598,69 € και η συνολική αιτούμενη ενίσχυση ανέρχεται σε 8.907.082,92 € (35,09%), εκ των οποίων τα 6.285.738,20 € αφορούν σε επιχορήγηση και τα 2.621.344,72 € σε φορολογική απαλλαγή.

Από τα 19 υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, τα 10 έχουν ως τόπο εγκατάστασης την Κέρκυρα, τα 7 την Ζάκυνθο και τα 2 την Κεφαλονιά.

Ως προς τον κλάδο δραστηριότητας, τα 14 αφορούν τουρισμό (ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμοί ξενοδοχειακών μονάδων), τα 4 αφορούν παραγωγή / μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και το 1 αφορά υπηρεσίες (αθλητικές δραστηριότητες).

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer