Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων 50, για το διάστημα έξι μηνών
Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ΟΚΑΠ
Κοινωνία
15/12/2014 | 14:35

O Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ) του Δήμου μας καλεί ενδιαφερόμενους – δικαιούχους, να υποβάλλουν αίτηση ώστε να επωφεληθούν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.  Δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας που αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων (50), για το διάστημα έξι (6) μηνών.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Σε κάθε περίπτωση το ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα  6.000 ευρώ, το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 20%( 1200 ευρώ) για κάθε μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους ανασφάλιστους άπορους.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μαζί με την αίτηση,  απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

  • Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει αυτή.
  • Φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον υπάρχει).
  • Φωτοαντίγραφο του τελευταίο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής δήλωσης και το έντυπο Ε9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, θεωρημένη από την εφορία, όπου να βεβαιώνεται το παραπάνω.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού  ΔΕΗ, ΟΤΕ, η ΔΕΥΑΚ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω το οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας.
  • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας Σε περίπτωση  αναπηρίας αντίγραφο της Βεβαίωσης της επιτροπής  που αναγράφει το ποσοστό.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μαζί με τη συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης στον ΟΚΑΠ, Λ. Βεργωτή 131, κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες 11.00-13.00.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατίθενται από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014   έως την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015.

Υπεύθυνες επικοινωνίας  κα. Γαρμπή Αικατερίνη και κα Αποστολάτου Μίνα
Τηλ.:  26710 22425

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΠ

Μιχάλης Γάκης

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer