Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά αίτημα
Αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
Οικολογία
10/03/2016 | 11:31

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι  από 1 Μαρτίου έως 15 Απριλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά αίτημα για χορήγηση άδειας νέας φύτευσης από το Εθνικό απόθεμα.

Οι αιτήσεις γίνονται στη διεύθυνση www.minagric.gr >ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ> ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ> ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ(Όταν δεν υπάρχει ήδη εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ γίνεται νέα εγγραφή).

Η κατανομή των αδειών νέας φύτευσης θα γίνει σύμφωνα με την υπ. αρ.1012/21063/18-02-16 ΥΑ και εφόσον τα αιτήματα υπερκαλύψουν τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση τότε η κατανομή θα γίνει με κριτήρια προτεραιότητας και συντελεστές βαρύτητας και συμμόρφωσης όπως συνοπτικά αναφέρουμε παρακάτω:

Α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιµα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι). Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W1=0,2

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W2=0,1

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίουW3=0,2
∆) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκμεταλλεύσεων .Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W4=0,4

Ε)Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού .Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W5=0,1.

Οι ενδιαφερόμενοι στην ψηφιακή αίτηση που θα υποβάλλουν θα επισυνάπτουν σε ψηφιακό αρχείο PDF τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπου θα τους ζητηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της εφαρμογής και επιπλέον συντεταγμένες (Χ,Ψ) ΕΓΣΑ87 του τεμαχίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer