Διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων σε υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
Έρχονται 400 προσλήψεις στην Αποκεντρωμένη
28/09/2014 | 10:25

Περισσότερα από 400 άτομα, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων, πρόκειται να προσληφθούν, άμεσα, σε υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Η διάρκεια της σύμβασης των απασχολουμένων θα είναι για 5 μήνες, και θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θα καλύπτεται πλήρως από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Στόχος του προγράμματος είναι, πέρα από την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, η απασχόληση τουλάχιστον ενός ατόμου σε οικογένειες καθ’ ολοκληρία ανέργων.

«Μέλημά μας είναι, συνεχώς, να αξιοποιούμε και να εξαντλούμε όλα τα μέσα, ώστε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και ποιοτικοί στις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες και συγχρόνως να συνδράμουμε στον εθνικό αγώνα για τη μείωση της ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λαμβάνουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τα κοινωνικά κριτήρια των υποψηφίων», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Διδασκάλου.