Οι μακροχρόνια άνεργοι θα λάβουν το επίδομα έπειτα από αίτηση που θα υποβάλουν και αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά που ορίζει η απόφαση
Έκτακτο επίδομα σε μακροχρόνια ανέργους της Κεφαλονιάς
Κοινωνία
20/05/2014 | 19:31

Τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος ύψους 586 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους της Κεφαλονιάς προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Οι μακροχρόνια άνεργοι θα λάβουν το επίδομα έπειτα από αίτηση που θα υποβάλουν και αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά που ορίζει η απόφαση.

Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ προβλέπει ότι εγκρίθηκε η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 586 ευρώ σε καθέναν από τους περίπου 700 μακροχρόνια ανέργους αρμοδιότητας του ΚΠΑ 2 Αργοστολίου.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μαρκοχρόνια άνεργοι για να λάβουν το επίδομα είναι:

α) να είναι εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα των ανέργων του ΚΠΑ 2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ την 26-1-2014 και να διατηρούν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή να αποκτούν την ιδιότητα του μακροχρονίως ανέργου εντός της περιόδου καταβολής
β) να μην είναι τακτικά επιδοτούμενοι κατά την περίοδο καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
γ) να μην είναι δικαιούχοι του επιδόματος των μακροχρονίως ανέργων
δ) να μην είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης σεισμοπαθών, ύψους 586,94 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1) αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ Ε.Τ.Ε. (πρώτος δικαιούχος)

2) άδεια διαμονής σε ισχύ (για πολίτες τρίτων χωρών)

3) έγγραφο ταυτοπροσωπίας

4) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των σεισμοπαθών, σύμφωνα με την με αριθμ. Π2/οικ. 2673/29-8-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1185/11-9-2001) και της με αριθμ. 628/Α325/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 257/7-2-2014) ύψους 586,94 €.

Η καταβολή θα γίνει σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών τους (ΙΒΑΝ ΕΤΕ).

Ως περίοδος καταβολής ορίζεται το χρονικό διάστημα των 60 ημερών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer