Διον. Ραζής: Απάντηση σε δημοσιεύματα για πρόσληψη προσωπικού στο ∆ημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου
Κοινωνία
17/05/2022 | 12:10

Σε σχέση με δημοσιεύματα, «αποκαλύψεις», ειδήσεις και ανακοινώσεις που το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται και αφορούν τη λειτουργία του ∆ημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου και από τη θέση του ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, στην οποία υπηρετώ για 34 χρόνια, επιθυμώ να διευκρινίσω τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 3584/2007 οι ΟΤΑ επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ο αριθμός των απασχολούμενων καθορίζεται με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Με το με αριθ. Πρωτ. 95989/26.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών -Γεν. Γραμματεία Ανθρώπινου ∆υναμικού οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως το Ίδρυμα μας, κλήθηκαν να υποβάλουν τα αιτήματα τους για την πρόσληψη με σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022 για τις κατηγορίες α) από ίδιους πόρους, β) ανταποδοτικού χαρακτήρα και γ) με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών με την επισήμανση μάλιστα ότι οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών. Περαιτέρω και σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου η ίδια υπηρεσία εξέδωσε το με αριθ. Πρωτ. 7364/07.02.2022 έγγραφο της το οποίο σε συνέχεια του προηγούμενου παρείχε διευκρινίσεις στους
φορείς για την ορθή υποβολή των αιτημάτων με την επισήμανση και πάλι ότι η υποβολή θα πρέπει να γίνει ανάλογα με τις ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών. Το Ίδρυμα μας χωρίς χρονοτριβή και πριν ακόμη αποσταλεί το δεύτερο ως άνω έγγραφο του υπέλαβε την με αριθ. 2/21.01.2022 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας περί προγραμματισμού πρόσληψης Ι∆ΟΧ προσωπικού με οκτάμηνη απασχόληση, η οποία διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Πελ/νήσου ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου στην Κέρκυρα και αναρτήθηκε αυθημερόν επιτυχώς στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η περιβόητη λοιπόν απόφαση του ∆ημοτικού Γηροκομείου Χανίων δεν αποτελεί παρά όμοια απόφαση με την με αριθ. 2/2022 απόφαση του ∆ημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου από την οποία διαφοροποιείται μόνο ως προς τον τρόπο κάλυψης των εξόδων μισθοδοσίας, πράγμα που αποτελεί δικαίωμα και επιλογή του κάθε φορέα, αντίστοιχα μάλιστα με την οικονομική του δυνατότητα. Κατά τα λοιπά η διαδικασία που τηρήθηκε είναι ακριβώς η ίδια, βασίζεται σε εφαρμογή των ως άνω εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η διαφοροποίηση του ως προς τους πόρους από τους οποίους θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη δεν επηρεάζει ούτε τη χρονική διάρκεια της πρόσληψης, ούτε τον αριθμό των προσώπων που θα προσληφθούν ούτε φυσικά αναιρεί το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό δεν επιλύεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης και για τα δύο Γηροκομεία αλλά αποτελεί προσωρινή λύση ανάγκης. Η παραπάνω διαδικασία στο σύνολο της αποτελεί αρμοδιότητα της διοικητικής υπηρεσία του Ιδρύματος η οποία δεν στερείται «ούτε γνώσεων ούτε νομικής φαντασίας» σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο παρερμηνεύει τη νομοθεσία, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιδιώκει να αναδείξει τη δήθεν ανικανότητα μας. Μάλιστα και σε παλαιότερο δημοσίευμα είχε γίνει αναφορά στο γεγονός ότι το Γηροκομείο της Κέρκυρας προσλαμβάνει προσωπικό με δελτίο παροχής υπηρεσιών, πράγμα που δηλαδή εμείς οι αδαείς και ανίκανοι δεν σκεφτήκαμε να πράξουμε. Πλην όμως πρέπει να επισημανθεί ότι το ∆ημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου αποτελεί ΝΠ∆∆, φιλανθρωπικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τους νόμους και τους περιορισμούς του ∆ημοσίου ενώ το Γηροκομείο της Κέρκυρας αποτελεί ΝΠΙ∆ με όλα όσα, για εκείνους που γνωρίζουν, αυτή η ουσιώδης διαφορά συνεπάγεται.

Τέλος ποτέ μέχρι και σήμερα δεν θέλησα να αναμειχθώ σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες γιατί σέβομαι το θεσμικό ρόλο του υπαλλήλου τον οποίο κατέχω, ιδιότητα η οποία για εμένα είναι τόσο σημαντική όσο και εκείνη του αιρετού. Άλλωστε οι υπάλληλοι είναι οι στυλοβάτες της δημόσιας διοίκησης. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι απόλυτα σεβαστός και ο ρόλος αυτός της επιβάλει να ελέγχει, να παρατηρεί, να επικρίνει να καυτηριάζει τα κακώς κείμενα. Όσο λοιπόν πιο σωστή, τεκμηριωμένη, εποικοδομητική είναι η αντιπολίτευση τόσο καλύτερη, πιο προσεγμένη και πιο σωστή είναι η διακυβέρνηση. Το ∆ημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου όμως δεν πρέπει ποτέ να γίνει σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπάρχει για να μας θυμίζει ότι μπορούμε να είμαστε άνθρωποι και αξίζει το σεβασμό μας, τη φροντίδα μας και την έμπρακτη αγάπη μας μακριά από μικρότητες, κακοβουλία και αντιπαραθέσεις.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΡΑΖΗΣ Ε. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Π.Ε./Α ́

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia