Στην Ηλία Ζερβού
Μητρόπολη Κεφαλληνίας: Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός ἐκμίσθωσης ἀκινήτου
Εκκλησία
18/02/2021 | 09:30

Ὁ Πρόεδρος καί τά Μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου τοῦ Ἱερατικοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας προκηρύσσουν Δημόσιον Πλειοδοτικόν Διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωση ἀκινήτου, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἡλία Ζερβοῦ, οικοδ. τετράγωνον 26.

Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι διά τήν ἐνοικίασιν τοῦ ἀκινήτου νά προσκομίσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἀπό σήμερον Πέμπτην 18/02/2021 ἓως καί τήν Πέμπτην 25/02/2021, ὣρες Γραφείου 10:00 π.μ. – 14:00, ἐργάσιμες ἡμέρες, τηλ. ἐπικοινωνίας 2671022231. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀναγράφουν εὐκρινῶς, ὂνομα, ἐπίθετο, τηλ. ἐπικοινωνίας, τό προσφερόμενον ποσόν διά τό ἐνοίκιον ὡς καί τήν χρῆσιν διά τήν ὁποίαν θέλουν τό ἀκίνητον.

 

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer