Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων
6 θέσεις στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
30/12/2016 | 11:12

Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις για το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς είναι οι εξής

-Εργοθεραπευτών Τ.Ε.

-Ψυχολόγων Π.Ε.

-Λογοθεραπευτών Τ.Ε.

-Ραδιολογίας-Ακτινολογίας Τ.Ε.

-Βοηθών Ιατρικού και Βιολογικών Εργαστηρίων Δ.Ε.