Οι 210 από αυτούς συμμετείχαν με τσιπάκια (ηλεκτρονική χρονομέτρηση)
350 αθλητές έτρεξαν στον Βαλλιάνειο
30/03/2015 | 10:01

Προς αποφυγή παρανοήσεων διευκρινίζουμε ότι στον 5ο ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ συμμετείχαν 210 με τσιπάκια (ηλεκτρονική χρονομέτρηση), χωρίς σε αυτούς να συμπεριλαμβάνονται, οι περιπατητές  που έλαβαν αριθμό και συμμετείχαν χωρίς χρόνο και καταγραφή αλλά ούτε και τα παιδιά που συμμετείχαν στον αγώνα τα οποία ξεπέρασαν τα 100.

Εκτιμούμε τις φετινές συμμετοχές πάνω από 350.

ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ