16ο Αργοστολίου
05/07/2015 | 19:18

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 589

ΨΗΦΙΣΑΝ: 290

ΑΚΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ: 10

ΟΧΙ: 181

ΝΑΙ: 99