Τα Δελτία Μετακίνησης (για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού), θα χορηγούνται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς
Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης σε AMEA για το έτος 2016
Κοινωνία
08/12/2016 | 12:19

Σας γνωρίζουμε ότι, η ημερομηνία έναρξης  χορήγησης  Δελτίων Μετακίνησης  Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2016,  ορίζεται η 12 η Δεκεμβρίου 2016 και λήξης η 31η  Ιανουαρίου  2017.

Τα Δελτία Μετακίνησης  (για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού), θα χορηγούνται  από την Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι),  καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

1.Αίτηση η οποία  υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, τον κηδεμόνα του ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3.Γνωμάτευση Yγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, στην οποία θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων της Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων διατροφικού επιδόματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της ΠΕ Κεφαλληνίας.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής και την μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης, από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ..
  2. Δύο πρόσφατες ίδιες φωτογραφίες ή τρεις, σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού. Δελτίο Συνοδού, δικαιούνται οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη νοημοσύνης μικρότερο ή ίσο με τριάντα.

Φωτογραφίες  δεν απαιτούνται σε περίπτωση ανανέωσης δελτίου.

  1. Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους, σε περίπτωση ανανέωσης.          

Για περισσότερες πληροφορίες,  μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Κεφαλονιάς, τηλ. 2671362701 και 2671362704 κ. Τζιμούλη Μαρία και  κ. Καρυπιάδου Φανή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer