Οι Ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) μπορούν να εκδίδουν μέσω των Κ.Ε.Π.
Χορήγηση Βεβαιώσεων ΕΛΓΑ & ΟΑΕΕ από τα ΚΕΠ
08/09/2014 | 23:58

Οι Ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) μπορούν να εκδίδουν μέσω των Κ.Ε.Π., τα κατωτέρω έντυπα:

Α). Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχου,
Β). Βεβαίωση Εισφορών,
Γ). Τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης

Για την έκδοση των ανωτέρω απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:
– Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Ασφαλιστικό Βιβλιάριο,
– Ο Α.Φ.Μ. του αιτούντος,
– Ο Αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ) του δικαιούχου,
– Ο ΑΜΚΑ
Μέσω των Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνεται και η εκτύπωση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΕΛ.Γ.Α., ειδικότερα:

● Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΛ.Γ.Α. (από Δευτέρα 8/9/14),
● Βεβαίωση καταβολής Αποζημιώσεων Φυτικού ΕΛ.Γ.Α.,
● Βεβαίωση καταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς,
● Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού ΕΛ.Γ.Α.,
● Βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων Κ.Ο.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή των ανωτέρω πρέπει να προσκομίζουν στα Κ.Ε.Π. την Αστυνομική τους Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή ασφαλιστικό βιβλιάριο) και έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

 
Αργοστόλι, 08 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τύπου