Το θέμα εισηγήθηκε ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Στέλιος Παυλάτος και ύστερα από συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία.
Το Δ.Σ. ψήφισε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
24/03/2015 | 20:26

Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Κέφαλος» πραγματοποιήθηκε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί το θέμα για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και την τροποποίηση προϋπολογισμού του έτους 2015.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Στέλιος Παυλάτος και ύστερα από συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία.