Δημιουργείται η αίσθηση της διάλυσης του Κράτους και υπηρετείται η κομματική επιλογή της «παρένθεσης», που κάποιοι υπόσχονται στις κομματικές συνάξεις
Τι συμβαίνει με το ΤΑΣ Κεφαλονιάς;
18/03/2015 | 14:46

Καλό θα ήταν κάποιος να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της παραπάνω Υπηρεσίας, γιατί τους η δυο τελευταίους μήνες παρατηρείται διάλυση στον Τ.Α.Σ. Κεφαλληνίας, καθώς ο προϊστάμενος βρίσκεται στην Υπηρεσία δύο με τρείς ημέρες κάθε δεύτερη εβδομάδα, ενώ έχει τοποθετηθεί με μόνιμη μετακίνηση. Αδιαφορεί παντελώς για την λειτουργία της Υπηρεσίας και κατά γενική ομολογία των σεισμοπλήκτων πολιτών και των μηχανικών της Κεφαλονιάς είναι ανύπαρκτος, ανεπαρκής και με πλήρη άγνοια της κατάστασης. Δεν φροντίζει ώστε να υπάρχει κάθε εβδομάδα ο απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων στην Υπηρεσία. Αποτέλεσμα είναι, οι σεισμόπληκτοι Πολίτες να εκφράζονται με αγανάκτηση και πικρία απέναντι στην Πολιτεία.
Μεγάλη απορία επίσης, προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η Διοίκηση, από τον εκτελών καθήκοντα Γ.Γ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Με Απόφαση που υπογράφει στις 13-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΛΥΟΡ1Φ-ΨΔΩ), ο Γενικός Διευθυντής, ορίζει αναπληρώτρια προϊσταμένη του ήδη αναπληρωτή προϊσταμένου στον Τ.Α.Σ. Κεφαλληνίας. Πράξη η οποία είναι απολύτως παράνομη και παράτυπη διότι το άρθρο 87 του Ν.3528/2007 (Νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) που επικαλείται, δεν προβλέπει ούτε παρέχει την δυνατότητα έκδοσης τέτοιας Απόφασης. Είναι άξιο απορίας γιατί ένα στέλεχος της Διοίκησης με πολλά χρόνια υπηρεσίας προβαίνει σε τέτοια Πράξη. Με ποια κριτήρια αξιολογεί άραγε και εκδίδει την παραπάνω Απόφαση; Προφανώς συνεχίζει την πρακτική του τέως Γ.Γ. που τοποθετούσε προϊσταμένους με κομματικά κριτήρια και σύμφωνα με τις επιθυμίες των βουλευτών.
Έτσι δημιουργείται η αίσθηση της διάλυσης του Κράτους και υπηρετείται η κομματική επιλογή της «παρένθεσης», που κάποιοι υπόσχονται στις κομματικές συνάξεις, με σκοπό την καθολική επιστροφή του πελατειακού κράτους στην εξουσία.

Κώστας Ντινάτος