Σε ειδική συνεδρίαση την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη
Πολιτική
24/12/2015 | 21:49

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν.4172/2013, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Πρόταση για διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 8-1-2016 ημέρα εκδίκασης από το ΣτΕ της προσφυγής της Π.Ι.Ν κατά της παραχώρησης των αεροδρομίων.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡ 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας λόγω ολοκλήρωσης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ
Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.
ΘΕΜΑ 3ο : :Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.
ΘΕΜΑ 4ο : 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.
ΘΕΜΑ 5ο: Θέσπιση παγίων επιδομάτων για το έτος 2016 στην Π.Ε Κέρκυρας.
Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.
ΘΕΜΑ 6ο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/ δραστηριότητα «Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), στην περιοχή Αεροδρομίου, Δ.Δ Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου» για γνωμοδότηση.
Εισηγήτρια : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.
ΘΕΜΑ 7ο : Ψήφισμα για τη διατήρηση της λειτουργίας των αστυνομικών τμημάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που καταργούνται.
Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ Νικολέττα Πανδή.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση συμπλήρωσης σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Δήμο Ιθάκης
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς Παναγής Δρακουλόγκωνας
Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Χρήστος Μωραίτη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ