Συνεδριάζει την Τετάρτη και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
16/11/2015 | 12:09

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 18 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση της αριθμ. 336/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2016»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
2. Έγκριση της αριθμ. 356 / 2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τελών κοιμητηρίων έτους 2016»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ. Κεφ/νιάς έτους 2016 (αρ.5/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
Εισ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης
4. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π.) του Δ. Κεφ/νιάς
Εισ: Πρόεδρος του ΟΚΑΠ κος Μ. Γάκης
5. Καταγγελίες μισθώσεων
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
6. Έγκριση της αριθμ. 355/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής με θέμα:
«Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
7. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» ως ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020.»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

8. Κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου δημότη – αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ. Κεφ/νιάς έτους 2015- έγκριση και διάθεση πίστωσης.
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

9. Απόψεις – εισήγηση επί της ένστασης της Αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «ΑΕΤΕΘ Α.Ε. –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» κατά της με α.π. 36371/16-09-2015 απορριπτικής απόφασής μας για θετικές ζημιές στο έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφ/νιάς», αναδόχου Κ/ξιας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου Δ. Κεφ/νιάς» με κωδικό ΜΙS 340045
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδη

10. Αποδοχή μελετών με τίτλους:
α) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αργοστολίου»
β) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Παλικής»
γ) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Σάμης»
δ) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Λειβαθούς»
ε) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ελειού Πρόνων»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
11. Έγκριση της αριθμ. 75/2015 απόφ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με τίτλο: «Κατάρτιση και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων».
Εισ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης
12. Ορισμός μελών της μειοψηφίας στο Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε εφαρμογή της αριθμ. 1/πρακτικό 11 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06.
Εισ:Γ. Παπαναστασάτος Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δήμαρχο Κεφ/νιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση.
2. Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Παναγή Δρακουλόγκωνα
4. Γενική Γραμματέα του Δήμου κα Κυριακή Νικολαΐδου
5. Προϊσταμένους Δ/νσεωνΥπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
6. Προϊσταμένους Τμημάτων – Γραφείων Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
7. Ιστοσελίδα Δήμου
8. Προέδρους: Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς, Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπ. Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς.
9. Προέδρους Ν.Π.Ι.Δ.
10. Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ.
11. Πίνακα Ανακοινώσεων
12. Πολιτικά Κόμματα
13. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
14. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων
15. Κ/ΞΙΑ Α.Ε.Τ.ΕΘ. Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.
Διά της Αντικλήτου Ειρήνης Κάππα Ι. Μεταξά 50 Αργοστόλι
Τηλ. 26710 24480

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ