Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 28 θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Πολιτική
28/09/2015 | 12:19

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 5 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση γνωμοδότησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων από τριθέσιο σε εξαθέσιο και αλλαγής Φ.Ε.Κ. καθορισμού γεωγραφικής κατανομής
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπ/σης κος Γ. Κατσιβέλης

2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

3. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για την στέγαση του ΓΕΦ Ληξουρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4147/2013. Προδιαγραφές ενοικίασης για το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δ. Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Α. Μοσχονάς

4. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με σκοπό την συνέχιση λειτουργίας του κέντρου συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας από 9/10/2015 – 30/11/2015
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

5. Έγκριση της αριθμ. 72/2015 απόφασης Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κος Α. Κωσταντάκης

6. Έγκριση της αριθμ. 307/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ.Γαρμπή

7. Έγκριση δαπανών.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

8. Αποδοχή πιστώσεων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντήρηση και επισκευή Σχολείων.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
9. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» και τρόπος εκτέλεσης αυτής.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

10. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφές
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Γαρμπή

11. Μειώσεις ενοικίων
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

12. Υπογραφή Πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής με ΔΕΥΑΚ για έργα ύδρευσης & αποχέτευσης
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

13. Συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με το Δήμο Κεφ/νιάς και τα Εποπτευόμενα Νομικά του Πρόσωπα
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ.Γαρμπή

14. Έγκριση Συμμετοχής του Δ. Κεφαλλονιάς, ως εταίρου στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την δημοσίευση «Ανοικτής Πρόσκλησης» στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

15. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου στη παραλία Λουρδάτων
ΕΙΣ: Εισηγ: Εντεταλμένος Δ. Σ. Δ.Ε. Λειβαθούς κος Η. Κουρκουμέλης

16. Έγκριση απολογισμών:
α) Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2013.
β) Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2014.
γ) Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπ/σης κος Γ. Κατσιβέλης

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων:
α) «Δρόμος Φάλαρης , Διαδημοτικός Δρόμος Δήμου Αργοστολίου &Πυλάρου Νομού Κεφαλληνίας – Τμήμα ΙΙ Δήμου Πυλαρέων : Διβαράτα – Φάλαρη».
β) «Αποκατάσταση χώρων ΧΑΔΑ τέως Κοιν. Ομαλών Δ. Κεφ/νιάς» Αναδόχου Γερ. κ. Παν. Παπανικολάτου ΟΕ.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

18. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων» αναδόχου «Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

19. Έγκριση παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου Έργο Θουκυδίδη Βαλεντή».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ των έργων:
α)«Αντικατάσταση κουφωμάτων Α΄ορόφου ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
β) «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού Τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο Ενυδρείου – Εκθετηρίου».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

21. Έγκριση 5ης και 6ης Τροποποίησης προϋπολογισμού 2015 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης (αρ.221/15 και 235/15 αποφάσεις Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Κ. –Ι.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Λ.Τ.Κ.-Ι. κος Γ. Τζωρτζάτος

22. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος ενοικιάσεως ποδηλάτων στην οδό Α. Τρίτση & Μοσχονά στο Αργοστόλι.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

23. Έγκριση της αριθμ. 43/15 απ. ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με αίτημα κου Μπενετάτου Νικόλαου.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

24. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στη επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής των έργων με τίτλο:
α) «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πόρου –Σκάλας» σύμφωνα με το άρθρο 73 του
Ν. 3669/08.
β) «Ασφαλτόστρωση Δρόμου ΔΔ Κουρουκλάτων στη θέση Παπαδέϊκα».
γ) «Κατασκευή Εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Πυλαρέων –
βελτίωση δικτύου ύδρευσης Πύλαρου».
δ) «Ασφαλτόστρωση Δρόμου στα Ραζάτα».
ε) «Επισκευή βελτίωση καταστήματος Δ.Δ. Τρωιαννάτων Δήμου Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

25. Έγκριση Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς (Αρ. 94/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κος Ν. Ανουσάκης

26. Διόρθωση της ειδικής έκτασης:
α) Δημοτικής οδού εντός ορίων οικισμού Ραζάτων Τ.Κ. Φαρακλάτων Δ.Ε. Αργοστολίου στη θέση «Παπακαρλάτο» με ΚΑΕΚ 25071ΕΚ00102 στο εθνικό κτηματολόγιο.
β) 25037ΕΚ00033 (Περιφερειακός δημοτικός δρόμος Ληξουρίου Δ.Ε. Παλικής) σε σχέση με το γεωτεμάχιο 250371714001 στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

27. Λήψη απόφασης για τη μελέτη «Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Λειβαθούς»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

28. Αποδοχή πρόσκλησης με θέμα: «Αντιπροσώπευση του Δήμου Κεφ/νιάς στον 63ον ετήσιο χορό του συλλόγου Κεφαλλήνιων Μόντρεαλ Καναδά , ΑΙΝΟΣ, που θα γίνει την 7η Νοεμβρίου 2015»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer