Με 34 θέματα Ημερήσιας Διάταξης στο Δημοτικό Θέατρο "Ο Κέφαλος" στην αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
25/08/2015 | 09:45

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 25 Αυγούστου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανανέωση (Παράταση) Σύμβασης Χρησιδανείου μεταξύ της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αμερικής αρ. 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και του Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

2. Επιχορήγηση Εθελοντικών Ομάδων Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

3. Καθιέρωση λειτουργίας της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και της Ομάδας Πυροπροστασίας του Δήμου Κεφ/νιάς α) κατά τις Κυριακές και αργίες και β) σε 24ωρη βάση κατά περίπτωση.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

4. Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 12ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και αργίες, Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

5. Έγκριση δωρεάς οχήματος με αριθμ κυκλοφορίας (ΚΗΙ 8916) από το Δήμο Κεφαλλονιάς στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. Δήμου Κεφ/νιάς για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κος Μ. Γάκης

6. Έγκριση της αριθμ. 10/15 απ. Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π.) Δ. Κεφ/νιάς με θέμα «καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κος Μ. Γάκης
7 . Έγκριση Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς (Αρ. 94/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κος Ν. Ανουσάκης

8. Έγκριση χωροθέτησης θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (αριθμ.απόφ.88/15 Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) στο Δήμο Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

9. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κεφ/νιάς με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ετών 2015- 2020
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

10. Έγκριση της 42/15 απόφ του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου με θέμα «Ρευστοποίηση προθεσμιακής σε ευρώ και τετρακοσίων χιλιάδων δολαρίων Αμερικής – 1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου κος Γ. Αποστολάτος

11. Επιβολή τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων (αριθμ. απόφασης 251/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Γαρμπή

12. Έγκριση κατάρτισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου (αριθμ. 74/2015 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Γαρμπή

13. Έγκριση της αριθμ. 284/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα «Κατάρτιση Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Γαρμπή
14. Έγκριση απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Γαρμπή
15. Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Κεφαλλονιάς στην Eurobank – ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ μέσω INTERNET BANKING
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Γαρμπή

16. Έγκριση σύνταξης χρηματικού καταλόγου και βεβαίωσης ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στο όνομα της εταιρείας «Ι. Μαρούλης Α.Ε.»
ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
17. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφές
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Γαρμπή

18. Μειώσεις ενοικίων
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
19. Έγκριση Συμμετοχής του Δ. Κεφαλλονιάς, ως εταίρου στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την δημοσίευση «Ανοικτής Πρόσκλησης» στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

20. Υπογραφή Πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής με ΔΕΥΑΚ για έργα ύδρευσης & αποχέτευσης
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

21. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου στη παραλία Λουρδάτων
ΕΙΣ: Εισηγ: Εντεταλμένος Δ. Σ. Δ.Ε. Λειβαθούς κος Η. Κουρκουμέλης

22. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για την στέγαση του ΓΕΦ Ληξουρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4147/2013. Προδιαγραφές ενοικίασης για το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δ. Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Α. Μοσχονάς

23. Έγκριση συμμετοχής του Δ. Κεφαλλονιάς σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης & διαμονής.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

24. Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αρ. 34/2010 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

25. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος ενοικιάσεως ποδηλάτων στην οδό Α. Τρίτση & Μοσχονά στο Αργοστόλι.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

26. Λήψη απόφασης για τη μελέτη «Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Λειβαθούς»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

27. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων» αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος ΕΔΕ.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

28. Διόρθωση της ειδικής έκτασης 25037ΕΚ0033(Περιφερειακός δημοτικός δρόμος Ληξουρίου Δ.Ε. Παλικής) σε ισχύ με το γεωτεμάχιο 25371714001 στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
29. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στη επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:
α) «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πόρου –Σκάλας» σύμφωνα με το άρθρο 73 του
Ν. 3669/08.
β) «Ασφαλτόστρωση Δρόμου ΔΔ Κουρουκλάτων στη θέση Παπαδέϊκα».
γ) «Κατασκευή Εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Πυλαρέων –
βελτίωση δικτύου ύδρευσης Πύλαρου».
δ) «Ασφαλτόστρωση Δρόμου στα Ραζάτα».
ε) «Επισκευή βελτίωση καταστήματος Δ.Δ. Τρωιαννάτων Δήμου Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

30. Έγκριση παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου Έργο Θουκυδίδη Βαλεντή».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

31. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2013.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπ/σης κος Γ. Κατσιβέλης

32. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2014.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπ/σης κος Γ. Κατσιβέλης

33. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2013 Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπ/σης κος Γ. Κατσιβέλης

34. Έγκριση της αριθμ. 72/2015 απόφασης Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κος Α. Κωσταντάκης
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer