Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "Ο Κέφαλος" με 14 θέματα ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
11/12/2015 | 15:02

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 30η  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   16 Δεκεμβρίου  2015   ημέρα Τετάρτη και  ώρα  17.30    προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

Έγκριση παραχώρησης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ληξουρίου (Βίλα Αντύπα) άνευ ανταλλάγματος (με χρησιδάνειο) προς το Σύλλογο Α.μ.Ε.Α. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Εισ: Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαΐδου

Έγκριση μελετών με τίτλους:

α) Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016

Εισ:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

β) Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού στα κτίρια των Δημοτικών υπηρεσιών    του Δήμου Κεφ/νιας για το έτος 2016

Εισ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

γ) Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθρου

Εισ: Α. Τμ. Παιδείας Πολιτισμού και Απασχόλησης

δ) Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου      Κεφ/νιάς και Ν.Π. Δ.Δ. για το έτος 2016

Εισ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ε)Ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος αποτύπωσης σημείων  αστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Εισ: Δ/νση Προγραμματισμού

στ)Υποστήριξη Προγραμμάτων πληροφορικής «ΟΤΑ – GENESIS» και S.H.R.M.S. του Δήμου Κεφ/νιάς για το έτος 2016

Εισ: Δ/νση Προγραμματισμού

Έγκριση της αριθμ. 382/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015»

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση της αριθμ. 383/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Επιβολή τέλους κοινόχρηστων χώρων οικ. έτους 2016 (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν3852/10)»

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση της αριθμ. 384/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων Δανείων του Δήμου Κεφ/νιάς με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις παρ. 1και 2 του άρθρου 81 Ν 4316/2014

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση δαπανών

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή

Διαγραφές – Επιστροφές – Καταγγελία μισθώσεων

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση σύνταξης χρηματικού καταλόγου οφειλών, τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις επιχειρήσεις που έχουν μισθώσει χώρο εντός του Κρατικού Αερολιμένα Κεφ/νιάς «ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ»

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση της αριθμ. 100/15 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»

Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κεφ/νιάς με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ετών 2015 – 2020

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κος Σ. Ματιάτος

Λήψη απόφασης για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 99 παρ. 6 του Ν. 1463/2006)

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κος Σ. Ματιάτος

Έγκριση των αριθμ. 129/2014, 16/2015, 102/2015, 99/2015,  και 111/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) σχετικές με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κος Σ. Ματιάτος

Έγκριση της αριθμ. 24/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

Εισ: Α/ Δήμαρχος  κος Σ. Ματιάτος

Παραχώρηση Δημοτικού Καταστήματος Ληξουρίου για την διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας

Εισ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος  Γ. Παπαναστασάτος

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ