Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "Ο Κέφαλος" με 27 θέματα ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
25/11/2014 | 20:58

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 44η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   26  Νοεμβρίου 2014   ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  17. 30    προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς

( αρίθμ. 301/2011 αποφ. Δ.Σ.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος

 1. Παραλαβή:

α. της μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς»

β. της μελέτης έργου : « Προσθήκη χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης :

α.   προμήθειας καυσίμων θέρμανσης.

β.   για το έργο με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη  Δήμου Κεφαλλονιάς» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΕΙΣ:  Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση αναθεωρημένης μελέτης καθώς και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι ».

ΕΙΣ: ΕΙΣ: Α/Δ κ.  Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Βελτίωση των εγκαταστάσεων του ανακαινισθέντος σχολικού συγκροτήματος Φαρακλάτων όπου στεγάσθηκε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αργοστολίου, – Αναδόχου Κ/ξίας Π. Μαρκεζίνη – Χ. Αντωνοπούλου».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης (δημοτική οδός εντός ορίων οικισμού Διλινάτων Δ.Ε. Αργοστολίου) με ΚΑΕΚ 25018ΕΚ00012 στο Εθνικό Κτηματολόγιο».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Αναγνώριση οδού «Βλαχάτα-Επανωχώρι-Μιχάτα» δια μέσου Επανωχωρίου που συνδέει την επαρχιακή οδό Αργοστολίου- Πόρου (αρ.1) με την επαρχιακή οδό  Μουσάτων-Μιχάτων- Βαλσαμάτων (αρ.21), ως κύρια Δημοτική»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση της αρίθμ 65/2014 απόφασης Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιας και Ιθάκης.

ΕΙΣ: Πρόεδος Λ.Τ. κ. Τζωρτζάτος Γεώργιος

 1. Σχετικά με αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κεφαλλονιάς για το έτος 2015

ΕΙΣ: :  Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστική Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κεφαλλονιας.

ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση της 80/2014 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα « Κατάρτιση σχεδίου Διαχείρισης – κατανομής Δημοτικών Βοσκοτόπων Δήμου Κεφαλλονιάς».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αρ. 04/ 2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σχετική με εφαρμογή τιμολογίου για άτομα με ειδικές ανάγκες ( ΑΜΕΑ) σε όλο το Δήμο Κεφαλλονιάς».

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ  κ. Νικ. Ανουσάκης

 1. Κάλυψη εξόδων κηδείας απόρων δημοτών- Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2014 και διάθεση πίστωσης.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 23/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφ/νίας σχετικά με άνοιγμα Ερανικού Τραπεζικού Λογαριασμού.

ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

 1. Έγκριση της αριθμ. 145/2014 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης με θέμα: «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και καταβολής αποζημίωσης για συμμετοπχή σε συνεδριάσεις μέλητου Ν.Π.Δ.Δ.».

ΕΙΣ:  Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

 1. Έγκριση της αριθμ. 58/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης με θέμα: «Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του Ν.Π.»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

 1. Έγκριση της αριθμ. 63/2014 απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Αντιμισθία Προέδρου ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση της αριθμ. 45/2012 απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. με τίτλο: «Θέματα λειτουργίας Δημοτικού Ξενώνα Αγίας Ευφημίας».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς στην συνδιοργάνωση του 17ου Πανελληνίου δασολογικού συνεδρίου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος

 1. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δ.Ε. Παλικής για το έτος 2015.

ΕΙΣ:  Α/Δ κ.  Α. Μοσχονάς

 1. Ορισμός μελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Ογανου ( ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς  ( αρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

 1. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
 2. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Σχετικά με κοπή δένδρων στο Δήμο Κεφαλλονιάς .

ΕΙΣ:  Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφαλλονιας στην Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία :

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  CH.LO.E» και καθορισμός ομάδας έργου και λοιπών υπευθύνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2014 -έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer