Θα συζητηθούν 13 θέματα ημερήσιας διάταξης.
Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
04/04/2014 | 08:08

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  συνεδρίαση, (18η συνεδρίαση)  του Δημοτικού   Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)   στις 07 Απριλίου 2014  ημέρα Δευτέρα    & ώρα 18:00  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    «Γνωμοδότηση  του Δ.Σ. για την συνένωση  των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 250370806022, 250370805018 250370806014 (τμήμα) & ΚΑΕΚ 25037ΕΚ00073 (τμήμα  ειδικής έκτασης)  , ιδιοκτησίας πρώην Δ. Παλικής στη θέση του γηπέδου Αγίου Αντωνίου Δ.Ε. Παλικής και επανεντοπισμό του γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 250370806002 ιδιοκτησίας Ελευθερίας Ιωαννίδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο».
ΕΙΣ:   Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

2.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: « Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχ/των και επιβατικών αυτοκινήτων Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης .
ΕΙΣ:  Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3.    Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: « Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

4.    Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για το έργο : « ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΠΟΡΟΥ»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

5.    Αποδοχή της απόφασης 2ης τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο:
« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

6.    Παραλαβή μελέτης με τίτλο: « Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού καταστήματος επί της Πλατείας Βαλλιάνου».
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

7.    Παραλαβή μελέτης με τίτλο: « Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

8.    Έγκριση της αρ.79/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

9.    Καθορισμός τέλους χρήσης των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014 ( αρίθμ. 84/2014 απόφ. Οικον. Επιτροπής ).
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

10.    Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου  2013.
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

11.    Έγκριση κανονισμού διαχείρισης – Κατανομής δημοτικών βοσκοτόπων Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2014.
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

12.    Λήψη απόφασης σε αίτηση εξώδικου Συμβιβασμού  ( αρ. αποφ 27/14 Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

13.    Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ