Παρουσίαση του ετήσιου σχεδίου τουριστικής προβολής για το έτος 2014 και έγκριση δαπανών.
Συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή στο ΤΕΙ
Τουρισμός
24/02/2014 | 14:20

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Κεφαλλονιάς, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Παρουσίαση του ετήσιου σχεδίου τουριστικής προβολής για το έτος 2014 και έγκριση δαπανών.
Προκαταρτικές ενέργειες για την εκπόνηση του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Κεφαλληνίας.
Κατάθεση απόψεων αναφορικά με την διαμόρφωση του Β1 σταδίου της μελέτης- Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Συζήτηση για διαδικαστικά θέματα (αιτήσεις, καταχωρήσεις, ανατυπώσεις φυλλαδίων)
Αιτήσεις – Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Ευάγγελος Κεκάτος

tei

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ