Την 23 η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 το μεσημέρι στο ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ »
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή
Οικονομία
21/10/2014 | 19:42

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 23 η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 το μεσημέρι στο ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ » για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις παρ. 6 άρθρο 75 του Ν 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87).
1. Κήρυξη έκπτωτου μισθωτή τμήματος αιγιαλού .
2. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.
Εισηγήσεις : Νομική Υπηρεσία.
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
4. Καταγγελίες μισθώσεων ακινήτων ήμου.
5. ¨Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2014 και
εισήγηση στο .Σ.
6. Ορισμός υπολόγου Εντάλματος Προπληρωμής για την απόδοση στους δικ/χους
αποκατάστασης ζημιών οικοσκευών λόγω φυσικών καταστροφών.
Εισηγήσεις: Οικονομική Υπηρεσία.
Η Πρόεδρος
Σοφία Γαρμπή
Α/ήμαρχος Οικονομικών

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer