Μέχρι την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου οι υποψηφιότητες
Στις 20 Μαρτίου οι εκλογές της ΟΝΝΕΔ
Πολιτική
17/02/2016 | 17:07

Σύμφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, συνήλθε στα Κεντρικά Γραφεία (Μεσογείων 15), η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) αποτελούμενη από τους Φ.Βρεκό, Γ.Γκαλίτσιο, Π.Ζυμβραγάκη, Δ.Μανωλόπουλο και Μ.Μπαλαφούτη με αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών εκλογής νέου Προέδρου της ΟΝΝΕΔ.

Με δεδομένο, ότι κατά την εκλογή των πέντε μελών της κατά την Α’ Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής (13/7/2013) δεν έλαβε ποτέ χώρα η συγκρότηση της σε σώμα, προχώρησε αμέσως στη σχετική διαδικασία. Με ψήφους 3 υπέρ, 0 κατά εξελέγη Πρόεδρος της ΚΕΦΕ ο Δ.Μανωλόπουλος, ενώ οι Φ.Βρεκός και Μ.Μπαλαφούτης απήχαν από την ψηφοφορία και στη συνέχεια αποχώρησαν από τη διαδικασία.

Εν συνεχεία η ΚΕΦΕ συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφάσισε τα εξής:

α) να επικυρώσει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης Προέδρου της ΟΝΝΕΔ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 από ώρα 07:00 έως 19:00 σε όλη την Ελλάδα και στις οργανώσεις του Εξωτερικού, όπου αυτό κριθεί εφικτό. Τα κατά τόπους καταστήματα ψηφοφορίας θα προσδιορισθούν με σχετική ανακοίνωση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που ουδείς εκ των υποψηφίων καταφέρει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων κατά την πρώτη ψηφοφορία, η επαναληπτική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016.

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση υποψηφιότητάς τους ενώπιον της ΚΕΦΕ στα κεντρικά γραφεία της ΟΝΝΕΔ τη Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 από τις 15:00 έως τις 19:00. Η δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενη από τις απαραίτητες υπογραφές όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ (τουλάχιστον 20% των συνέδρων). Η υποβολή τυχόν ενστάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το αργότερο στις 21:00 της ίδιας ημέρας.

γ) Η ΚΕΦΕ, αφού προβεί στον έλεγχο νομιμότητας των υποβληθεισών προτάσεων υποψηφιοτήτων και την οριστική και αμετάκλητη εκδίκαση των ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, θα ανακηρύξει τους υποψηφίους την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 21:30.

δ) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Δ.Μανωλόπουλο να παραλάβει τον επίσημο κατάλογο συνέδρων του 9ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

ε) Την κατασκευή στρογγυλής σφραγίδας με την οποία θα σφραγίζονται όλα τα σχετικά με τις εκλογές έγγραφα, η οποία θα αναφέρει: «ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΝΝΕΔ 2016 – ΚΕΦE»

ζ) Να αναρτήσει στο διαδίκτυο μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15.00 το έντυπο της δήλωσης υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρώσει κάθε υποψηφίος, καθώς και τυχόν σχετικές λεπτομέρειες.

η) Να δημοσιοποιήσει όλες τις προϋποθέσεις κατάθεσης υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα onned.gr μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15.00, καθώς και τον τρόπο κατάθεσης της υποψηφιότητας.

Οι ως άνω αναφερόμενες αποφάσεις της ΚΕΦΕ θα ανακοινωθούν επίσημα σε εύλογο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα της ΟΝΝΕΔ.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia