Στη συζήτηση που ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη» συμμετείχε η βουλευτής του Νομού μας
Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε η Θεοπεφτάτου
theopeftatoy
Πολιτική
22/12/2016 | 14:57

Στη συζήτηση που ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη» συμμετείχε η Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, με τη σημερινή της  ομιλία. Στην τοποθέτησή της  τόνισε τους διακριτούς ρόλους των τριών βασικών επιπέδων σχεδιασμού : εθνικό- περιφερειακό-τοπικό και την ανάγκη θέσπισης ενιαίου πλαισίου αρχών και κανόνων.

Παράλληλα κατέθεσε δύο τροπολογίες, η μία εκ των οποίων αφορά στην απαλλαγή από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές και ανακουφίζει δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και επιδότησης ενοικίου  του νομού μας. Η συγκεκριμένη τροπολογία υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Σώματος της Βουλής (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝ.ΕΛ., ΔΗΜ. ΣΥΜΠ/ΞΗ). «ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν Ν.Δ., ΚΚΕ και ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ).

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της Βουλευτή.

Αθήνα, 21/12/16

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης

 ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

«Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα έχουν γίνει θεσμικές παρεμβάσεις ως προς χωρικό σχεδιασμό με σημαντικότερο νόμο τον 1337/83, που όμως είτε δεν ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, είτε έγινε ευκαιριακή εφαρμογή ρυθμίσεων, είτε εξέλειπαν βασικοί μηχανισμοί για την εφαρμογή τους και έμειναν στα χαρτιά και σε μεγάλο βαθμό έγιναν παρεμβάσεις περισσότερο για να θεραπεύσουν οικιστικά προβλήματα, παρά να δώσουν αναπτυξιακή προοπτική. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την έλλειψη του βασικότερου εργαλείου ρύθμισης του χώρου, του Εθνικού Κτηματολογίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης το νέο σχέδιο νόμου για το Χωρικό σχεδιασμό και τη Βιώσιμη ανάπτυξη έρχεται να αντικαταστήσει τον ν. 4269/2014, ο οποίος  εμφανίστηκε ως «μεταρρυθμιστικός» προκειμένου να εξυγιάνει ένα δυσλειτουργικό σύστημα.

Ως σημαντικότερη κρίνεται η σαφής  διάρθρωση με διακριτούς ρόλους λειτουργίας των τριών βασικών επιπέδων σχεδιασμού εθνικού-περιφερειακού-τοπικού. Η Εθνική Χωρική Στρατηγική αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό και διατομεακό επίπεδο, με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, δίνοντας ως κείμενο αρχών και κανόνων τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χωρική οργάνωση και συντονίζοντας το σύνολο των χωροταξικών πλαισίων. Η ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων προκρίνει την κεντρική τους θέση στο σύστημα σχεδιασμού. Επίσης ως προς τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια  προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία προέγκρισης.

Εν μέσω μιας κρίσης, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και περιβαλλοντικής (κλιματική αλλαγή) και κοινωνικής (κοινωνικές ανισότητες, μετανάστευση) υπάρχει ανάγκη του ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα προάγει το σχέδιο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης που επιχειρούμε.

Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που κατέθεσα :

  • Για τη διευκόλυνση εγκατάστασης συστημάτων και ανεξάρτητων μονάδων που προάγουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και
  • Για την απαλλαγή από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Αθήνα, 21-12-2016

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη».

Θέμα: Διευκόλυνση εγκατάστασης συστημάτων και ανεξάρτητων μονάδων που προάγουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται η διαδικασία, σε εναρμόνιση και με την ευρωπαϊκή πρακτική, για την τοποθέτηση μετρητικών διατάξεων ενέργειας και την διευκόλυνση εγκατάστασης αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης. Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία βάσει και του πρόσφατου νόμου 4342/2015 ο οποίος ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ, αφού αποσαφηνίζεται το θέμα της λήψης αδειών ή απλών ενημερώσεων που μπορεί να ζητούνται από τις εκάστοτε αρχές και υπηρεσίες προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικά προβλήματα ως προς το σημείο αυτό. Η προτεινόμενη διάταξη συνάδει επίσης με το πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 1 παρ. 7 Ν. 4072/2012 για την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

  1. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται.

Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2016

Η προτείνουσα βουλευτής

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

ΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη»

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α’/14), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο όγδοο του  Ν. 4431/2016 (ΦΕΚ 207 Β’16), οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο του Ν. 867/79 (ΦΕΚ 24 Α’/79) σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές δεν υπόκεινται σε κατάσχεση.

Με την παρούσα προτεινόμενη τροπολογία – προσθήκη διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους των παραπάνω αποζημιώσεων και ενισχύσεων δεν αναζητούνται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ                                         

Στο τέλος του άρθρου 38 του Ν. 4315/2014 προστίθεται το εδάφιο :

«2. Οι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής, για την αποκατάσταση κτηρίων πληγέντων από φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λ.π.) καθώς και οι δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου ή φιλοξενίας για την προσωρινή τους στέγαση απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και επιδότησης ενοικίου ή φιλοξενίας, ενώ οι σχετικές οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους Φορείς καταβάλλονται δε εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκεινται σε φορολογία. Τυχόν συμψηφισθέντα ή κατασχεθέντα ποσά, δεν αναζητούνται, αλλά αποδίδονται στους δικαιούχους.»

Αθήνα, 21 Δεκέμβρη 2016

Η προτείνουσα βουλευτής

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia