Στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστηµίου»
Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κοινωνία
23/11/2016 | 18:05

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστηµίου» (επιστηµονικός υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Ευσταθίου), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020) προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργου για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη του γραφείου πρακτικής άσκησης για όλο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Για ολόκληρη την προκήρυξη, καθώς και την λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων, δείτε ΕΔΩ

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia