Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Ιστορίας
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κοινωνία
21/01/2016 | 18:56

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80) επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Ιστορίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 (εαρινό εξάμηνο).

«Οικονομική Ιστορία»

«Ιστοριογραφία»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 29η Ιανουαρίου 2016 να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 26610 87331, 87313.

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer