Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-7-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ
Προκήρυξη διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου
Κοινωνία
07/07/2015 | 15:10

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Κεφ/νίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης», με προϋπολογισμό 140.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό εργασιών 83.860,00 ευρώ και με προϋπολογισμό 113.821,14 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε , απρόβλεπτα και αναθεώρηση ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι τις 23-7-2015. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556 , FAX επικοινωνίας 26713 60635 , αρμόδιος υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-7-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08, σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2.276,42 ευρώ και θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με ισχύ
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ με ΚΑΕ
9899.04.014.008.001.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer