Ο Όμιλος λειτουργεί νόμιμα και δεν αντιμάχεται το ΣΕΠ, τουναντίον ένας από τους σκοπούς του, είναι η συμπαράσταση στο έργο της «μητέρας κίνησης», όπως αναφέρει στο κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης.
Ο ΟΠΕΠ απαντά σε ..φήμες και δημοσιεύματα!
10/01/2016 | 16:09

Πρόσφατα είδε τα φώτα της δημοσιότητας, μόνον στα Μ.Μ.Ε. της Κεφαλλονιάς,
μία ανακοίνωση του ΣΕΠ (υπογράφεται από την αρμόδια υπάλληλο – επικοινωνί- ας του ΣΕΠ, Κυρία Mαρία Μπενά) και η οποία είναι σίγουρο ότι θα περνούσε απαρατήρητη εάν δεν είχε προβληθεί από αυτά με τίτλο : «Μαιμού» ο Όμιλος Παραδοσιακών Ενηλίκων Προσκόπων ?

Το ερωτηματικό στον τίτλο καταδεικνύει :
α) Την αμφιβολία του Δημοσιογράφου, ως προς το κείμενο και
β) Την αναζήτηση πληροφοριών που θα καταστούσε «έγκυρη» την δημοσίευση.
Άλλωστε η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει την διασταύρωση πληροφοριών ενός κειμένου πριν την δημοσίευσή του.
Μια ενέργεια, ιδιαίτερα στη μικρή κοινωνία της Κεφαλλονιάς, που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι πολύ εύκολη εάν υπήρχε η διάθεση .Και ενέργειες αυτού του είδους, κάθε άλλο παρά καλό κάνουν στον Προσκοπισμό.
Ο Αρχηγός του Ομίλου Παραδοσιακών Ενηλίκων Προσκόπων Κεφαλλονιάς
«Κέφαλος», κ.Σπύρος Σακαλής, είναι πάντα πρόθυμος για κάθε ενδιαφερόμενο, να παράσχει πληροφορίες, να επιδείξει το εγκριθέν, με την 408/15 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Καταστατικό του και το Πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου με αριθμό μητρώου 30803
Έτσι θα διαπιστώσει ότι ο Όμιλος λειτουργεί νόμιμα και δεν αντιμάχεται το ΣΕΠ, τουναντίον ένας από τους σκοπούς του, είναι η συμπαράσταση στο έργο της «μητέρας κίνησης», όπως αναφέρει στο κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης.
Στο καταστατικό του επίσης πουθενά δεν αναφέρεται ότι διαπαιδαγωγούνται
παιδιά ή νέοι, ρόλο που αναγνωρίζουμε στο ΣΕΠ.
Άλλωστε είμαστε Όμιλος Παραδοσιακών Ενηλίκων Προσκόπων, που ιδρύθηκε από παλαιά και ικανά στελέχη του Προσκοπισμού, με περγαμηνές και προσφορά
δεκαετιών, με σκοπό να ταξιδέψουν τα Μέλη του νοερά στα ωραία και αξέχαστα χρόνια της αυθεντικής Παραδοσιακής Προσκοπικής τους ζωής..
Τη σημασία και την αξία αυτών των κοινωνικών πρωτοβουλιών, κανείς δεν μπο-
ρεί να την αμφισβητήσει και να την ακυρώσει.

Παρακαλούμε να εκληφθεί ως ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του νησιού και να δημοσιευθεί.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !!

Ανδρέας Φρυδάκης, Υπεύθ. Γραμματείας ΟΠΕΠ (Κοιν.:ΟΠΕΠ Κεφαλλονιάς)