Όλα έτοιμα στα Σιμωτάτα για την Μεγάλη Παρασκευή .
Ο Επιτάφειος στα Σιμωτάτα .
22/04/2011 | 19:45