Ομιλία και παρουσίαση της αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής
Ομιλία και παρουσίαση της Τζόγιας
Πολιτική
20/01/2014 | 20:54

Τα Ιόνια Νησιά είναι μια κατεξοχήν νησιωτική περιφέρεια.
Αυτό σημαίνει ότι στο δρόμο της  ανάπτυξης  που έχει χαράξει η Π.Ι.Ν έχει να αντιμετωπίσει το διαρκές φαινόμενο της «νησιωτικότητας» και μάλιστα της «διπλής νησιωτικότητας» λόγω των πιο μικρών κατοικήσιμων νησιών της όπως είναι η Ιθάκη, ο Καστός, ο Κάλαμος, το Μεγανήσι, τα Διαπόντια νησιά.
«Νησιωτικότητα»  είναι  ένα διαρκές φαινόμενο  που προκαλεί δομικά προβλήματα στον κοινωνικό και οικονομικό  της χώρο. Επίσης,  αποτελεί έναν επιβαρυντικό παράγοντα της ανάπτυξης  της που οφείλεται στη γεωγραφική ασυνέχεια του χώρου και εντείνεται όσο η απόσταση από την ηπειρώτικη χώρα  αυξάνεται και  όσο το μέγεθος του νησιού μειώνεται.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας  είναι:
•    Γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση
•    Η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες
•    Οι περιορισμένοι παραγωγικοί πόροι
•    Οι εποχικές διακυμάνσεις της οικονομίας και του ανθρώπινου δυναμικού
•    Οι δημογραφικές ιδιαιτερότητες  των νησιών

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο  στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και ο ρόλος αυτός  προσδιορίζεται ανάλογα με τη χωρική κλίμακα με την οποία εξετάζει κανείς τη θέση της Περιφέρειας.
1)    Στο χώρο της Μεσογείου, η θέση της Π.Ι.Ν χαρακτηρίζει μια σχετική κεντρικότητα επί των Μεσογειακών και Ευρωπαϊκών αξόνων, που επιβεβαιώνεται ιστορικά.
2)    Λόγο του νησιώτικου της χαρακτήρα εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Νησιωτικό χώρο που συντίθεται από 286 περιοχές, με 10000000 κατοίκους. Επίσης βρίσκεται επί του Άξονα  Αδριατικής-Ιονίου όπου οι εξελίξεις όπως διαμορφώνονται σήμερα θα αποβούν ιδιαίτερα επωφελείς για την Περιφέρεια μας και κατ επέκταση για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
3)    Σε Εθνικό επίπεδο λόγω του ότι είναι ένας ισχυρός πόλος τουριστικής ανάπτυξης ισορροπεί με τους δύο άλλους σημαντικούς τουριστικούς πόλους, το Ν. Αιγαίο και την Κρήτη.

ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Π.Ι.Ν

Η Περιφέρεια έχει ένα όραμα. Το όραμα αυτό που είναι «η Ορθολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη με Αναγνωρίσιμη Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Ταυτότητα και Διασφάλιση της Κοινωνικής Ευημερίας και Συνοχής».  Οι Αναπτυξιακοί Άξονες Προτεραιότητας της Π.Ι.Ν εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των 11 Θεματικών Στόχων και των σχετικών επενδυτικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2014-2020, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες, προτεραιότητες και αναπτυξιακές δυνατότητες της Π.Ι.Ν και των πολιτών της.
Για να πετύχουμε τους στόχους της «Ευρώπης 2020», η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει θέσει σε άμεση προτεραιότητα της την εφαρμογή της  Νησιωτικής πολιτικής με στόχο  τα νησιά μας να γίνουν κοινωνίες των 365 ημερών με ανταγωνιστικές δραστηριότητες και μια μοναδική ποιότητα ζωής βασισμένα στο μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό της  περιβάλλον.
Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου καθιστούν αναγκαιότητα την υιοθέτηση ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό/τοπικό.
Κρίνεται  απαραίτητη  λοιπόν η ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και ο συνεχής και συστηματικός διάλογος με όλους τους συναρμόδιους φορείς της Ε.Ε και των άλλων Κρατών-Μελών και η συμμετοχή της Περιφέρειας μας σε όλες τις εκδηλώσεις, συνέδρια και επιτροπές  που σχετίζονται με τα θέματα της χωρικής συνοχής και νησιωτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στα πλαίσια εφαρμογής της Νησιωτικής Πολιτικής σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε  προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Για να ακουστεί η φωνή  μας χρειάζονται συνεργασίες και για αυτό  η Π.Ι.Ν είναι  ενεργό μέλος της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης.(CRPM)
Η Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης είναι επίσημο δίκτυο διαβούλευσης και παραγωγής πολιτικών των Περιφερειών της Ευρώπης και επίσημος συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εδράζεται στην πόλη Ρεν της Γαλλίας και στόχο έχει τη διασφάλιση μιας ισχυρής περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίκεντρό της θα είναι όλες οι Περιφέρειες της Ευρώπης. Επίσης στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει στις 3 από τις 6 Γεωγραφικές επιτροπές οι οποίες είναι:

•    Η Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας ( Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Τουρκία, Ουκρανία)
•    Η Επιτροπή Νήσων (Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία).
•    Η Διαμεσογειακή Επιτροπή (Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Morocco, Πορτογαλία, Ισπανία. Τυνησία)
Μέλη της είναι 160 Περιφέρειες από 28 χώρες.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
Π.Ι.Ν

Πριν ακόμη το Ευρωπαϊκό συμβούλιο ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική της Ε.Ε για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου, (EUSAIR), μέχρι το τέλος του 2014, η Περιφέρεια είχε συμμετάσχει με την  υποφαινόμενη στην ομάδα εργασίας της CRPM  που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες το 2012  για την διαμόρφωση ενός πρότυπου Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής το οποίο θα προσφέρει στα όργανα της ΕΕ μερικές βασικές ενδείξεις για τον καθορισμό ενός ξεκάθαρου και λειτουργικού πλαισίου αναφοράς  το οποίο θα υιοθετηθεί από την Ε.Ε και θα πρέπει να συμβαδίζει με τους μελλοντικούς οικονομικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι Μακροπεριφέρεια και γιατί μας ενδιαφέρει ως Ιόνια Νησιά.

Μακροπεριφέρεια θεωρείται μια λειτουργική ζώνη, μια εδαφική περιοχή συνεργασίας σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο, χωρίς προκαθορισμένα όρια.
Αφορά πολλές χώρες και περιοχές που συνδέονται με ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής, πολιτιστικής, οικονομικής ή άλλης φύσης.
Ορισμός ο οποίος συνδέεται με την ποιότητα και τον αριθμό των κοινών προβλημάτων.
Αξιοποιούνται οι υπάρχουσες δομές συνεργασίας σε διαπεριφερειακό ή διακυβερνητικό επίπεδο.
Σε εξέλιξη είναι  η δημιουργία Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο.
Αυτή ορίζεται από μια συνεκτική περιοχή γύρω από την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, έχει τη στήριξη 8 κρατών μελών της πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου όπως καθορίσθηκαν από τις συσκέψεις Αγκονα 2010, Βρυξέλλες 2011, Βελιγραδι 2012.
Αναφέρεται σε 4 παράκτια κράτη, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Κροατία και 4 προς ένταξη στην Ε.Ε χώρες δηλαδή Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, με έκταση 450.000Κμ και μια διεθνή θαλάσσια λεκάνη.
Ακόμη αυτός ο χώρος προσφέρεται για διαμόρφωση στρατηγικής, όσον αφορά την ενέργεια, την επιστημονική συνεργασία, την καινοτομία,  τον τουρισμό, τις μεταφορές, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος εναντίον της ρύπανσης και άλλων πολλών.
Η ιδέα μιας Μακροπεριφερειακής στρατηγικής είναι να προσφέρει «προστιθέμενη αξία» σε παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από ευρωπαϊκές, εθνικές ή περιφερειακές αρχές ή τρίτους ή τον ιδιωτικό τομέα, με τρόπο που να ενδυναμώνει σημαντικά τη λειτουργία της Μακροπεριφέρειας
Μαζί με τις δύο άλλες υπάρχουσες Ευρωπαϊκές Μακροπεριφέρειες,  της Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη ,η Μακροπεριφέρεια  Αδριατικής – Ιονίου αποτελεί την ιδανική σχέση μεταξύ της βόρειας και νότιας Ευρώπης.
Στα πλαίσια αυτά και αναγνωρίζοντας τη δυναμική του χώρου, η Π.Ι.Ν διοργάνωσε  τον Νοέμβριο Διεθνές Σεμινάριο EUSAIR στην Κέρκυρα με θέμα «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική & το Ιόνιο: «Κινητοποιώντας τις Περιφέρειες».
Τα πρακτικά της συνεδρίασης είναι αναρτημένα στο site της www.crpm.org.
Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της στρατηγικής θα παρουσιαστούν στις 6-7 Φεβρουαρίου 2014 στην Αθήνα  και την συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει την Ανακοίνωση για τη στρατηγική Ε.Ε για την Αδριατική & το Ιόνιο καθώς και το πρόγραμμα της στρατηγικής.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Η «Επιτροπή των Νησιών» της Διάσκεψης των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης, η οποία συγκεντρώνει εκπροσώπους από διάφορες Νησιώτικες Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Αρχές, πραγματοποίησε στην Κύπρο το ετήσιο συνέδριό της για το 2012.
Στόχος του φετινού συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την παραμονή της άτυπης συνάντησης των Υπουργών αρμόδιων για θέματα Πολιτικής Συνοχής, ήταν να συζητηθεί το κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν ή/και θα έπρεπε να επωφεληθούν οι νησιωτικές περιφέρειες της ΕΕ από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020 καθώς μόνο με ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των νησιών θα μπορέσουμε να  επωφεληθούμε τα μέγιστα από την Πολιτική Συνοχής  ώστε να εξασφαλίσουμε επίπεδα ανάπτυξης που θα συνάδουν με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 και θα αυξήσουν το ρυθμό ανάπτυξής μας και στη συνέχεια να διαβιβάσουν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Πολιτικής Συνοχής  έναν αριθμό προτάσεων οι οποίες θα παρέχουν την στοχευμένη στήριξη που απαιτείται ώστε οι νησιωτικές περιφέρειες να επιτύχουν τους στόχους της  Ε.Ε 2020.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Είχε προηγηθεί συνάντηση εργασίας στην Αθήνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Μουσουρούλη και τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής  όπου στην συνέχεια μεταβήκαμε με το Γενικό Γραμματέα στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχουμε  σε συνάντηση με θέμα την ειδικής μεταχείρισης των νησιωτικών περιοχών.
Πιο συγκεκριμένα, η ανάγκη ενσωμάτωσης της νησιωτικότητας στην Πολιτική Συνοχής και η στήριξη πρότασης της Επιτροπής Νήσων για την δημιουργία νέου ειδικού προγράμματος για τα νησιά, του προγράμματος ISLANDS 2020.
«Στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ζητούμε από το Συμβούλιο, και ιδιαίτερα από του Φίλους της Προεδρίας, το Κοινοβούλιο και την επιτροπή, να χορηγηθεί στα νησιά  ένα «πρόσθετο επίδομα»  ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του Ε.Ε 2020 ώστε να ξεπεράσουμε τις δομικές μας ανεπάρκειες και να αναπτύξουμε το ενδογενές δυναμικό μας. Επίσης υποστηρίζουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις των νησιών θα πρέπει να ενταχθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ανεξάρτητα από το πληθυσμιακό μέγεθος και το κκ ΑΕΠ των νησιών»

ΣΑΡΔΗΝΙΑ
Στην 33η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων στην Σαρδηνία
ήμουν  εισηγήτρια με θέμα «Οι Διαπραγματεύσεις για το νέο «ΕΣΠΑ» 2014-2020. Πως το θέμα της νησιωτικότητας αντιμετωπίζεται από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές-το παράδειγμα των Ιονίων Νήσων».
Με την συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής Νήσων και Περιφερειάρχη Σαρδηνίας, του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής Νήσων και εκπροσώπων όλων των νησιωτικών περιφερειών της Ευρώπης συμφωνήθηκε η πρόταση για τα «ISLANDS 2020».

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Το μέλλον της Μεσογείου ήταν το  αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής στη Βαρκελώνη τον Ιούνιο του 2013.
Στη συνεδρίαση αυτή όπου εκπροσωπήθηκαν όλες οι περιοχές της Μεσογείου σε υψηλό πολιτικό επίπεδο συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το μέλλον της Μεσογείου και τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο των Περιφερειών της Νότιας Ευρώπης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών τα μέλη της Γενικής συνέλευσης ενέκριναν ομόφωνα την ακόλουθη πολιτική δήλωση:
“Προς μια νέα διακυβέρνηση για μια πιο βιώσιμη, συνεκτική και
ανταγωνιστική Μεσόγειο” και συγκεκριμένα για τη διακυβέρνηση και τις εδαφικές και θαλάσσιες αναπτυξιακές προτεραιότητες για τις περιοχές της Μεσογείου με έμφαση στην θαλάσσια διάσταση της περιοχής της Μεσογείου, ιδίως όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και στις ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας, στο νερό, στις μεταφορές, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και στις πολιτικές για τη νεολαία.
Επίσης σε μια ιδιαίτερα επίσημη τελετή υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας  μεταξύ της CRPM, της Διαμεσογειακής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο.
Το σύμφωνο αυτό καθορίζει  τις βάσεις για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και του διακυβερνητικού
σώματος στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο της  Ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης.

ΓΑΛΛΙΑ
Στην 41η Γενική Συνέλευση και στην 40η Επέτειο του Δικτύου Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CRPM)  στο Σαιν-Μαλό (Βρετάνη, Γαλλία),  στις 25-29 Σεπτεμβρίου 2013 συμμετείχαν και οι 6 Γεωγραφικές Επιτροπές του δικτύου  και συζητήθηκαν  Θέματα Πολιτικής Συνοχής και Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, Εσωτερικής αγοράς και Βιομηχανική πολιτική, το Μέλλον των Μακροπεριφερειών και οι στρατηγικές της Ε.Ε στις γειτονιές της, Στρογγυλή Τράπεζα για την προσβασιμότητα , Γαλάζια Ανάπτυξη καθώς και το μέλλον του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Θέματα Μεταφορών και Θαλασσίων υποθέσεων.
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013  ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με θέμα: Σύσκεψη Σημείων Επαφής για τη Στρατηγική ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Θάλασσας και Ιονίου Πελάγους  πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών συνάντηση εργασίας με την συμμετοχή της  Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκπρόσωπων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας & Αιγαίου. Η ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε από την χώρα μας και της Ιταλίας στο δεύτερο εξάμηνο, θεωρείται μια ιδιαίτερα ευτυχής συγκυρία για το μέλλον της στρατηγικής αυτής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ  Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Στην συνεδριακή εκδήλωση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών με  θέμα    : «Νησιωτικότητα και επιχειρηματική δραστηριότητα», η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υιοθέτηση ειδικών αναπτυξιακών πολιτικών και παρεκκλίσεων από τις γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην ηπειρωτική χώρα ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών και θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί μια ισχυρότερη νησιωτική ενδογενής οικονομία.
Σε  παρέμβασή μου, τόνισα ότι  από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που αφορούν στα νησιά μας είναι  το δασικό. Για αυτό επιβάλλεται να ληφθούν από το κράτος μέτρα ωστε άμεσα και συντονισμένα να γίνουν εκείνες οι παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην άμεση διευθέτησή του προβλήματος προκειμένου να  μην  παρακωλύονται εκείνες οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης  περιοχής μας. Άλλωστε οι επενδύσεις και η επιχειρηματική δραστηριότητα συνιστούν κυρίαρχη προτεραιότητά μας και βασικό μοχλό της οικονομικής μας εξέλιξης και ανάτασης.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η Ευρώπη της Θάλασσας πραγματοποίησε σημαντικές προόδους κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, μέσα από την προώθηση της προσέγγισης της γαλάζιας ανάπτυξης και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσια Πολιτικής και αντικατοπτρίζεται στις διάφορες θεματικές ενότητες των ευρωπαϊκών θαλάσσιων πολιτικών, όπως επίσης και στις διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

Vasco da Gama

Κατά την διάρκεια του έτους 2012-2013, η CRPM εντατικοποίησε τις προόδους των εργασιών της σχετικά με την πρωτοβουλία Vasco da Gama. Η επένδυση στην απασχόληση και την κατάρτιση των νέων είναι καθοριστικής σημασίας για την τόνωση της γαλάζιας ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό η CRPM εγκαινίασε, το 2010, στο Αμπερντήν (Ηνωμένο Βασίλειο), το Vasco da Gama, μια πρωτοβουλία-ομπρέλα προστασίας, που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Σε γενικές γραμμές, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες διαθέτουν σημαντικό δυναμικό στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το Vasco de Gama στοχεύει  στην εξάπλωση ενός, εξισορροπημένου γεωγραφικά, βασικού δικτύου περιφερειών εταίρων και θαλάσσιων ινστιτούτων, που θα έχουν ως προτεραιότητα την εξασφάλιση της κινητικότητας των νέων και των δυνατοτήτων απασχόλησης στον θαλάσσιο τομέα, μέσα από τις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες.
Το τρέχον έτος, η CRPM και οι περιφέρειες εταίροι της σημείωσαν μια σημαντική πρόοδο. Στο πλαίσιο της κλήσης για υποβολή προτάσεων της ΓΔ MOVE, η CRPM κατέθεσε ένα σχέδιο με την ονομασία «Vasco da Gama: Κατάρτιση για πιο ασφαλείς και πιο φιλικές προς το περιβάλλον θαλάσσιες μεταφορές».

Έπειτα από την αποδοχή της υποψηφιότητάς της και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η CRPM θα μπορέσει να εγκαινιάσει πραγματικά το έργο, οργανώνοντας, συντονίζοντας και καθοδηγώντας πλήρη προγράμματα εργασίας για την κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, την χρησιμοποίηση θαλάσσιων εξομοιωτών, την οικολογικοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και ένα θαλάσσιο Erasmus και ενέργειες διάδοσης και διαχείρισης του σχεδίου στο σύνολο του. Η διαχείριση της πρωτοβουλίας Vasco Da Gama θα γίνει από μία πιλοτική ομάδα επικεφαλής, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της CRPM, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, επαγγελματικών φορέων, οργανισμών επιμόρφωσης, ναυτιλιακών clusters και περιφερειών.
Σε αυτήν την πρωτοβουλία με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι καταφέραμε το μοναδικό ίδρυμα στον Ελλαδικό χώρο που συμμετέχει σε αυτήν την πρωτοβουλία να είναι η ΑΕΝ Ιονίων.

Η έννοια της νησιωτικότητας περιλαμβάνεται πλέον τόσο στο Ελληνικό Σύνταγμα, όσο και στη Συνθήκη της Λισσαβόνας και ειδικότερα στις αναφορές της για την εδαφική συνοχή, καθώς και στην αναγκαιότητα ειδικής πολιτικής για τα ευρωπαϊκά νησιά.
Οι ευρωπαϊκοί πόροι, είναι οι  μοναδικοί πόροι που επενδύονται στην ανάπτυξη αυτήν την περίοδο. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως κατεξοχήν νησιωτική περιφέρεια με κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά στοιχεία,  ασκεί  πίεση σε κάθε αρμόδιο όργανο ώστε  να προβλέπεται ειδική αναφορά και κεφάλαιο για τη «νησιωτικότητα» και τη Νησιωτική Πολιτική στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνδυασμό με τη χάραξη Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν σημαντικές εδαφικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των Περιφερειών (π.χ. πολιτικές ανταγωνισμού, μεταφορών, περιβάλλοντος). Οι πολιτικές με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο νησιωτικό χορό σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα , τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υπηρεσίες.
Τα πεδία αυτά εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιμέρους πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα τη δυναμική των νησιών και καθορίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία.

tzogia

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer