Το συγκεκριμένο θέμα είχε αποκαλύψει το e-kefalonia.net
Οι λογιστές για τις φορολογικές ελαφρύνσεις στην Κεφαλονιά
Οικονομία
08/01/2015 | 11:42

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος   που θα ισχύει στην Κεφαλλονιά για τα επόμενα δύο χρόνια

Λόγω των καταστρεπτικών σεισμών του Ιανουαρίου 2014 το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε ορισμένες φοροαπαλλαγές στη φορολογία ακινήτων και στη φορολογία εισοδήματος .Εις ότι αφορά τα ακίνητα φέτος  όλα τα ακίνητα της Κεφαλλονιάς απαλλάχθηκαν από τον ΕΝΦΙΑ.

Στη φορολογία εισοδήματος τροποποιήθηκε ο Ν.4172/13 και η Κεφαλλονιά εντάχθηκε για 2 χρόνια στο μειωμένο φορολογικό καθεστώς των μικρών νησιών κάτω από 3100 κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα εις ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ατομικές επιχειρήσεις κλπ) το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 50% έτσι ένας μισθωτός είχε συντελεστή 22% μέχρι 25000 εισόδημα,  τώρα θα έχει 22% μέχρι 37500.

Για τα νομικά πρόσωπα δηλ. τις εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ κλπ) θα ισχύσει μειωμένος συντελεστής κατά 40% άρα ο συντελεστής φορολογίας θα είναι 16% επισημαίνουμε ότι η μείωση δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις αλλά τα νομικά πρόσωπα άρα δεν περιλαμβάνει τις ατομικές επιχειρήσεις.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για τα έτη 2014 και 2015 δηλ για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και τής επόμενης χρονιάς.

Αργοστόλι 8/1/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ Σ.ΜΑΡΚΑΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ Π.ΤΖΑΝΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο θέμα είχε αποκαλύψει το e-kefalonia.net:

Του Παναγή Φωκά

Το e-kefalonia.net φέρνει στο φως νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, με την οποία επέρχονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τα εισοδήματα του 2014 και 2015 για τους κατοίκους της Κεφαλονιάς.
Σ’ αυτή τη ρύθμιση περιλαμβάνονται :
Α- Μισθωτοί-συνταξιούχοι, για τους οποίους διευρύνεται κατά 50%, το πρώτο φορολογικό κλιμάκιο περιλαμβάνοντας εισοδήματα έως 37.500 ευρώ (από τα 25 000 που ισχύει ) τα οποία θα φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή 22%.
Β- Ελεύθεροι επαγγελματίες για τους οποίους διευρύνεται επίσης κατά 50% το φορολογικό κλιμάκιο περιλαμβάνοντας εισοδήματα έως 75.000 ευρώ (από τα 50 000 που ισχύει σήμερα) τα οποία θα φορολογούνται με το χαμηλό συντελεστή 26%.
Γ- Επιχειρήσεις, για τις οποίες ο φορολογικός συντελεστής του 26% μειώνεται κατά 40%, και φτάνει στα επίπεδα του 16%.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάννη, στην Κεφαλονιά, για δυο χρόνια ,θα ισχύει το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώςπου ισχύει για μικρά νησιά με κατοίκους έως 3100, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από τους περσινούς σεισμούς.

Αναλυτικά παραθέτουμε τι λέει η νομοθετική ρύθμιση:

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΈΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ ΑΠΌ ΜΙΣΘΟΎΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 15 παρ. 5 ΚΦΕ: Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου
1 (_εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε συντελεστή 22%_) αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

ΚΈΡΔΗ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ

Άρθρο 29 παρ. 5 ΚΦΕ: Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου
1 (_εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε συντελεστή 26%_) αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΚΈΡΔΗ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΚΑΙ
ΟΝΤΟΤΉΤΩΝ

Άρθρο 58 παρ. 4 ΚΦΕ. Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων α`, β`, δ`, ε` και στ` του άρθρου 45 οι συντελεστές της παραγράφου 1 (_συντελεστής 26%_) μειώνονται κατά
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 30 του άρθρου 72 ΚΦΕ που προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ 1 περ. 22 άρθρου πρώτου ν. 4254/2014 και έχει ως εξής:

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της παραγράφου 5 του άρθρου 29 και της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Κώδικα εφαρμόζονται και για το νησί της Κεφαλονιάς για εισοδήματα που αποκτώνται ή κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Συνεπώς οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για το νησί της Κεφαλονιάς, ανεξαρτήτως του πληθυσμιακού ορίου των 3.100 κατοίκων.

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer