Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 1000 ευρώ
Μεγάλη αύξηση στις αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα
tei-foithtes
Κοινωνία
07/11/2015 | 16:32

Αυξημένο ενδιαφέρον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια καταγράφεται στις γραμματείες των πανεπιστημιακών τμημάτων και των ΤΕΙ για τη χορήγηση του φοιτητικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ, το οποίο δίνεται κάθε χρόνο υπό προϋποθέσεις σε φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το ετήσιο επίδομα 1.000 ευρώ το οποίο μπορεί να δίνεται -εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις- για τόσα χρόνια όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος (για την πλειονότητα των τμημάτων είναι 4 με εξαίρεση γεωπονικές και πολυτεχνικές όπου διαρκούν 5 και ιατρικές σχολές 6 χρόνια), αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα στην προσπάθεια χιλιάδων οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Οι γραμματείες των σχολών δέχονται καθημερινά πολλές αιτήσεις τόσο από πρωτοετείς όσο και από φοιτητές που εισήχθησαν τα προηγούμενα χρόνια, με τον αριθμό να είναι συγκριτικά μεγαλύτερος σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο άλλων ετών (σ.σ. δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης).

Η αυξητική τάση των αιτήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι όλο και περισσότερες οικογένειες έχουν χάσει μέρος των εισοδημάτων τους το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα να μην υπερβαίνουν το εισοδηματικό όριο των 30.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος. Για τους πρωτοετείς εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια που θα παραθέσουμε στη συνέχεια, αρκεί να καταθέσουν μόνο το πιστοποιητικό εγγραφής στη σχολή. Οι παλαιότεροι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους.

Το επίδομα μπορεί να δοθεί στους προπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημίων και ΤΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορι­κού Ναυτικού της Ελλάδας κ.ά.

Προϋποθέσεις

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, αυτές είναι οι εξής:

  • Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικεία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, μία πόλη θεωρείται ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισ­σότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
  • Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπου­δών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.
  •  Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
  • Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα διακόσια τ.μ., με εξαί­ρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων κατοίκων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia