Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 116 νέων διευθυντών εκπαίδευσης που επελέγησαν.
Μαρκάτος και Τοτόλου νέοι Διευθυντές σε Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
29/01/2016 | 13:42

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 116 εκπαιδευτικοί με θητεία έως 31 Ιουλίου 2018, ύστερα από τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έτσι, για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διευθύντρια αναλάμβάνει η Αγγελική Τοτόλου ενώ για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό παραμένει Διευθυντής ο Δημήτρης Μαρκάτος.

Στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/15.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1/2/2016. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.

Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές Εκπαίδευσης, θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που υπηρετούσαν.