Ευλογώ πάντας, σας παρακαλώ να συμμετάσχητε στις Ιερές ακολουθίες και σας εύχομαι εν υγεία και εν μετανοία να διέλθωμεν την εκκλησιαστικήν περίοδον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
Μήνυμα του τοποτηρητή Κεφαλληνίας κ.κ. Γερμανού για τη Σαρακοστή
19/02/2015 | 16:04

sarakosth