Για περισσότερες πληροφορίες για να λάβετε γνώση των τεχνικών εκθέσεων των έργων κλπ. μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 26710-28241.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: διαγωνισμός για έργα στην Ιθάκη
Κοινωνία
05/11/2015 | 15:58

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφορών

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για τα κάτωθι έργα στην Ιθάκη.
Α.Επισκευή οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στη θέση Πεταλάτι
Β.Επισκευή- αποκατάσταση χώρου πρόσδεσης επιβατικών πλοίων Βαθέως
Γ.Βαφή κολωνών Βαθέως


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατατεθούν την προσφορά τους έως και 13-11-15 στα γραφεία μας στο Αργοστόλι, μαζί με το ανάλογο πτυχίο ή βεβαίωσης εγγραφής τους στο Μητρώο Περιφερειακών ενοτήτων Κεφ/νίας-Ιθάκης ότι μπορούν να αναλάβουν τέτοιου είδους εργασίες .


Για περισσότερες πληροφορίες για να λάβετε γνώση των τεχνικών εκθέσεων των έργων κλπ. μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26710-28241 ή με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης στο τηλέφωνο 2674-33622.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ