Η υπηρεσία θα δεχτεί το κοινό κανονικά από Τρίτη 27-1-2015
Κλειστή για 2 ημέρες η Διεύθυνση Μεταφορών
19/01/2015 | 15:10

H Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, θα είναι κλειστή για το κοινό στις 23-1-2015 (ημέρα Παρασκευή) & 26-1-2015 (ημέρα Δευτέρα) λόγω αναγκαίων εργασιών που πρέπει να γίνουν και αφορούν αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού φακέλων από όλα τα τμήματα και διενέργειας εσωτερικού σεμιναρίου επιμόρφωσης εξεταστών υποψηφίων οδηγών.

Η υπηρεσία θα δεχτεί το κοινό κανονικά από Τρίτη 27-1-2015.