Κάλεσμα προς τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης απευθύνει ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος.
Κάλεσμα περιφερειάρχη στους πολίτες για την περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης
Πολιτική
13/10/2014 | 19:45

Κάλεσμα προς τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης απευθύνει ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας και το 1/3 των μελών της καλύπτεται από πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της περιφέρειας.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των πολιτών θα υπερβούν το όριο των μελών που θέτει ο νόμος, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 18 Οκτωβρίου.
Οι πολίτες της Π.Ι.Ν. που επιθυμούν να γίνουν μέλη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης θα μπορούν να απευθύνονται για την Π.Ε. Κέρκυρας στη γραμματεία του περιφερειακού συμβουλίου τηλ. 26613-62284 και στο mail tm_sylogikon_org@pin.gov.gr, για την Π.Ε. Κεφαλονιάς στο τηλ. 26713-60530, για την Π.Ε. Ζακύνθου στο τηλ. 26953-60300 και για την Π.Ε Λευκάδας στο τηλ. 26453-60700.
Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.
Ποιοι συμμετέχουν στην Π.Ε.Δ. και ποιες οι αρμοδιότητες
Στην Π.Ε.Δ. εκτός από τους πολίτες συμμετέχουν επίσης οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας και εκπρόσωποι:
1. των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
2. των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
3. των συνεταιριστικών οργανώσεων,
4. της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια,
5. των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια,
6. οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
Ο αριθμός των μελών κυμαίνεται από 35 έως 60 μέλη.
Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής:
• Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας
• Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το περιφερειακό συμβούλιο ή τον περιφερειάρχη.
• Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer