Η Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί τον Εθνικό Εστιακό Πόλο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή Υγείας στους χώρους Εργασίας (ENWHP).
Η Κεφαλονιά μέλος του Εθνικού Δικτύου για θέματα Προαγωγής της Υγείας στους χώρους Εργασίας
Κοινωνία
23/12/2015 | 18:28

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετική αίτηση του Αυτοτελούς τμήματος Πρόνοιας ,ο Δήμος μας συμπεριλαμβάνετε στα μέλη του Εθνικού Δικτύου για θέματα Προαγωγής της Υγείας στους χώρους Εργασίας.
Το Εθνικό Δίκτυο έχει δημιουργηθεί με στόχο την ενημέρωση σε θέματα προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας  (άγχος στην εργασία, κάπνισμα, υγιεινή διατροφή, άσκηση, ψυχική υγεία και ευεξία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, ισορροπία ζωής- εργασίας κ.ά) και την ανταλλαγή πληροφόρησης /καλών πρακτικών στα θέματα αυτά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  αποτελεί τον Εθνικό Εστιακό Πόλο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή Υγείας στους χώρους Εργασίας (ENWHP) και έχει την αρμοδιότητα να προωθεί τα προγράμματα και τη σχετική ενημέρωση από το ENWHP στην Ελλάδα.
Στην ιστοσελίδα του ENWHP (www.enwhp.org) μπορείτε να δείτε όλη τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου από τότε που ξεκίνησε, το 1996, τις Διακηρύξεις, τις πρωτοβουλίες  που έχει αναλάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα Μοντέλα Καλής Πρακτικής από τις χώρες που συμμετείχαν και το υλικό (ερωτηματολόγια, οδηγοί, Φυλλάδια) που συνόδευε κάθε εκστρατεία ενημέρωσης.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr – θέματα /Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία/Προαγωγή της Υγείας), υπάρχει διαθέσιμο μεταφρασμένο ενημερωτικό υλικό από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ε.ΚΕΚΑΤΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ