Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
Ενημέρωση για την επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων
Οικολογία
24/10/2016 | 09:12

Σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια εναρμόνισης  της χώρας μας με την Κοινοτική Νομοθεσία έχουν ληφθεί Αποφάσεις δημοσιευμένες  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μαζί με τις σχετικές διατάξεις, που σκοπό έχουν τη θέσπιση συστήματος τακτικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), για τη χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας για τον εξοπλισμό αυτό.

Η καθιέρωση τακτικής επιθεώρησης, στα ψεκαστικά μηχανήματα έχει στόχο  την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας των χρηστών, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη χρήση τους.

Με τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους, επιτυγχάνεται η χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς, μόνο του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση με επιτυχές αποτέλεσμα.

Ο ιδιοκτήτης του ψεκαστικού μηχανήματος, υποχρεούται μόνος του να καταχωρεί τον εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων του, στο αντίστοιχο Μητρώο (ΜΕΕΓΦ) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η καταγραφή αυτή που είναι υποχρεωτική επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στο  τηλέφωνο 2671360575 (Κουτσός Κων/νος) ή να ενημερωθείτε από την ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://psekastika.minagric.gr/

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer