Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών
10/09/2014 | 18:38

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών (βελτίωση ασφάλειας, συνθηκών εργασίας επί του σκάφους, της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αλιευτικής επιλεκτικότητας καθώς και αντικατάσταση κινητήρα και άλλες επενδύσεις) – Μέτρο 1.3 του Επ.Π.Αλ. 2007−2013.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλουν Αίτηση και σχετικό φάκελο ενίσχυσης στην Υπηρεσία Αλιείας, το αργότερο μέχρι 31.10.2014.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας στο τηλέφωνο 26713-60643.