Την Παρασκευή στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κηφισιάς (Αίθουσα "Βασίλης Γκατσόπουλος")
Εκδήλωση για τον Γεώργιο Δροσίνη
19/03/2015 | 20:23