Η εγγραφή στον Βαλλιάνειο αγώνα δρόμου γίνεται ηλεκτρονικά και όλοι οι αθλητές θα φορούν τσιπάκια
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά για τον Βαλλιάνειο
17/03/2015 | 09:59

Η εγγραφή στον Βαλλιάνειο αγώνα δρόμου γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=509581cbc9d2b137087327a7c5a9bcb6 και όλοι οι αθλητές θα φορούν τσιπάκια.

ballianeios