Στο Εργαστήριο θα γίνει μια οργανωμένη ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων διεθνούς κύρους επιστημόνων.
Διεθνές Εργαστήριο Σεισμικού Κίνδυνου και Αντισεισμικής Τεχνολογίας
Κοινωνία
22/09/2014 | 12:30

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μετά τους ισχυρότατους σεισμούς της 26ης Ιανουαρίου (μεγέθους 6.1) και της 3ης Φεβρουαρίου (μεγέθους 5.8), που έπληξαν φέτος με σφοδρότητα τη Κεντρική και Δυτική Κεφαλονιά, οργανώνει ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στις εγκαταστάσεις του στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς (Λεωφ. Αντ. Τρίτση) την Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014.
Στο Εργαστήριο θα γίνει μια οργανωμένη ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων διεθνούς κύρους επιστημόνων, Σεισμολόγων, Γεω-εδαφοεπιστημόνων και Δομοστατικών Μηχανικών, με στόχο την εξεύρεση και διατύπωση προβλημάτων και αδυναμιών, όπως και συναφών προτάσεων για την επίτευξη όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλών κατασκευών έναντι σεισμού. Και υπό τον όρο κατασκευές, νοούνται όχι μόνο ο φέρων οργανισμός των κτιρίων, αλλά και τα μη φέροντα στοιχεία αυτών, το περιεχόμενό τους, οι πάσης φύσεως γεωκατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης, η ευστάθεια πρανών κ.τ.τ.


Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια για να διατυπωθούν τα όρια των δυνατοτήτων και των πάσης φύσεως «εργαλείων» –επιστημονικών/τεχνολογικών– που σήμερα διαθέτουμε για τη σεισμική ασφάλεια των κατασκευών, όπως και οι παράγοντες που περιορίζουν τα εν λόγω όρια.
Τα θέματα μπορεί να σχετίζονται και με ζητήματα διακλαδικής συναντίληψης. Μεταξύ άλλων, θα θιγούν θέματα συναφούς νομοθεσίας, οικονομικά, κανονισμών, σεισμικής ετοιμότητας και ασφάλισης των κατασκευών έναντι σεισμού.
Επειδή το Εργαστήριο είναι διεθνές, με συμμετοχή επιστημόνων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του είναι η αγγλική.
Η συνολική διάρκεια του Εργαστηρίου θα είναι 12 έως 14 ώρες (4 ώρες τα πρωινά και 2 έως 3 ώρες τα απογεύματα).
Η είσοδος ακροατών στην αίθουσα που θα διεξάγεται το Εργαστήριο είναι ελεύθερη. Έχει προβλεφθεί εύλογος χρόνος στο τέλος των εισηγήσεων για υποβολή ερωτήσεων προς τους συμμετέχοντες του Εργαστηρίου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

afissa_tei_seismoi

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer