Ακόμα ένα έργο προχωράει από τον Δήμο Κεφαλονιάς όπου υπέγραψε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Αργοστολίου και Σάμης κ. Διονύσης Λυκούδης.
Διαχείριση αιτημάτων της καθημερινότητας του Πολίτη
Πολιτική
08/12/2014 | 15:32

Ακόμα ένα έργο προχωράει από τον Δήμο Κεφαλονιάς όπου υπέγραψε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Αργοστολίου και Σάμης κ. Διονύσης Λυκούδης. Το έργο είναι η «Διαχείριση αιτημάτων της καθημερινότητας του Πολίτη». Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής από την οποία ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα αιτήματα του ή τυχόν προβλήματα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την άμεση επίλυση τους.
Το σύστημα θα αποτελείται από τρία υποσυστήματα τα οποία είναι: το Περιβάλλον εργασίας από όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία, ο Μηχανισμός της αυτόματης ειδοποίησης των χρηστών και του δημότη και τέλος το υποσύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος από τον δημότη.
Ο μέγιστος χρόνος για την υλοποίηση του έργου είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 61.500.00 ευρώ και η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής” του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής , την οικονομική διεύθυνση και το τμήμα προμηθειών και η διαδικασία θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως από το ενδιαφερόμενο άτομο είτε από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν τα στοιχεία τους έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia