Ακόμα ένα έργο προχωράει από τον Δήμο Κεφαλονιάς όπου υπέγραψε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Αργοστολίου και Σάμης κ. Διονύσης Λυκούδης.
Διαχείριση αιτημάτων της καθημερινότητας του Πολίτη
Πολιτική
08/12/2014 | 15:32

Ακόμα ένα έργο προχωράει από τον Δήμο Κεφαλονιάς όπου υπέγραψε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Αργοστολίου και Σάμης κ. Διονύσης Λυκούδης. Το έργο είναι η «Διαχείριση αιτημάτων της καθημερινότητας του Πολίτη». Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής από την οποία ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα αιτήματα του ή τυχόν προβλήματα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την άμεση επίλυση τους.
Το σύστημα θα αποτελείται από τρία υποσυστήματα τα οποία είναι: το Περιβάλλον εργασίας από όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία, ο Μηχανισμός της αυτόματης ειδοποίησης των χρηστών και του δημότη και τέλος το υποσύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος από τον δημότη.
Ο μέγιστος χρόνος για την υλοποίηση του έργου είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 61.500.00 ευρώ και η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής” του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής , την οικονομική διεύθυνση και το τμήμα προμηθειών και η διαδικασία θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως από το ενδιαφερόμενο άτομο είτε από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν τα στοιχεία τους έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer